Virkningen av kosthold og fôringsstrategier på purkenes ytelse

| Type artikkel: Doktorgradsavhandling
Doktorgradsarbeid har gitt kunnskap for å utvikle fôr og fôringsveiledning tilpasset dagens høytytende purkemateriale, og hvordan fôringa påvirker purkenes utvikling og prestasjoner.

Forfatter :

Signe Lovise

Tittel :

The impact of diet and feeding strategies on gilt and sow performance

Årstall:

2014

Institusjon:

Norsvin

Samarbeid:

Samarbeid med Norges Veterinærhøgskole og UMB og støtte fra Norges forskningsråds Næringslivs-ph.d – program.

Bakgrunn

Kunnskap om fôr og fôring er avgjørende for å ta ut potensialet som ligger i dagens avlsmateriale. Vi har et purkemateriale i Norge i dag som har evne til å produsere store kull med høye avvenningsvekter.

Kunnskap om hvordan purka skal fôres for å yte høyt gjennom flere kull er viktig for å sikre en ytterligere økning av produksjonsresultatene, og dermed bidra til å forbedre lønnsomheten i svineproduksjon.

 

Mål

Doktorgradsarbeid har gitt kunnskap for å utvikle fôr og fôringsveiledning tilpasset dagens høytytende purkemateriale, og hvordan fôringa påvirker purkenes utvikling og prestasjoner.

Arbeidet har også gitt kunnskap om vekt- og spekkutvikling hos LY-purker, og hvordan dette påvirker produksjon og holdbarhet.

Top