Vurdering av norske pollineringsunderskudd

| Type artikkel: FaktaarkRapport
På grunn av intensivt jordbruk og høy utnytting av landskap verden over, mister vi stadig flere pollinerende insekter. Sammen med Bioforsk og Skog og landskap har NINA utformet et en rapport og en brosjyre om hvordan vi kan tilrettelegge for pollinerende insekter i norsk landbruk.

Forfattere:

Jens Åström, Wenche Dramstad, Misganu Debella-Gilo, Knut Anders Hovstad, Sandra Åström, Granciela M. Rusch

Institusjon:

NINA - Norsk institutt for naturforskning

Årstall:

2014

Top