Algae to Future (A2F) – Alger for fremtiden

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Med mikroalger som utgangspunkt vil forskerprosjektet «Alger for fremtiden - A2F» undersøke algenes potensial til å produsere høykvalitets proteiner, flerumettede fettsyrer og karbohydrater til fremtidens matfat. Vi vil kombinere fagkunnskap om dyrking og optimalisering av mikroalgers biomassekomposisjon i lab- og pilotskala, med erfaringen til bl.a. profesjonelle bakere, ølbryggere og fiskefôrprodusenter. Slik legger vi grunnlaget for en felles innovasjonsplattform for fremtidens bærekraftige norske algeindustri.
A2F vil utvikle tre mikroalgeverdikjeder godkjent som mat og/eller fôr basert på stivelse, proteiner og omega 3 fettsyrer. Mattrygghet og forbrukeraksept vil bli tillagt stor vekt i arbeidet. Norge har egnede naturressurser (vann, energi, lys) og gunstige vilkår for dyrking av mikroalger, men også spesielle behov for proteiner og flerumettede fettsyrer for å oppnå en bærekraftig og miljøvennlig landbruksindustri og akvakulturnæring. Mikroalgedyrking i landbruket vil bli testet ut på Folven Gård, NIBIOs «Pilotsamarbeidsgård» i Stryn. Pilotforsøkene vil bli fulgt av en livssyklusanalyse for å kunne vurdere både miljøeffektene og effektene på andre produksjonslinjer på gårdsbruk for melk og kjøttproduksjon. Samfunnsnytten er betydelig med tanke på at A2Fs verdikjeder starter fra laveste mulig nivå i næringskjeden. Dette uten bruk av produktivt landbruksareal.   Lenke: https://nibio.no/prosjekter/algae-to-future-a2f
Top