Andelslandbruk – økologisk spydspiss

| Type artikkel: Rapport
Rapporten ser på praksis og erfaringer fra andelsgårder i USA og England, og på hva som kjennetegner norske andelsgårder og andelshavere. Det er gjennomført case-studier av fem norske andelsgårder og spørreundersøkelse til andelshavere ved syv norske gårder. Erfaringer og praksis fra andelslandbruk vurderes i forhold til om modellen kan bidra i retning av å nå politiske målsettinger innen landbruk, økologisk mat og kosthold.

Rapport om praksis og erfaringer fra andelslandbruk

Rapporten ser på praksis og erfaringer fra andelsgårder i USA og England, og på hva som kjennetegner norske andelsgårder og andelshavere. Det er gjennomført case-studier av fem norske andelsgårder og spørreundersøkelse til andelshavere ved syv norske gårder. Erfaringer og praksis fra andelslandbruk vurderes i forhold til om modellen kan bidra i retning av å nå politiske målsettinger innen landbruk, økologisk mat og kosthold. I rapporten diskuteres også hvorvidt andelslandbruket viser en god bioøkonomi og stimulerer til bred verdiskaping, dvs. at modellen fremmer miljømessig, sosial, kulturell og økonomisk bærekraft i sitt virke.  

Målet med rapporten

Målet med prosjektet som rapporten bygger på er å se på hvilke betydning andelslandbruk kan ha i å fremme kunnskap om og økt forbruk av økologisk mat.  

Telemarksforskning

Rapporten er gjort på oppdrag fra Landbruksdirektoratet og skrevet av Christine Hvitsand ved Telemarksforskning.
Top