Bærsort Bedre sorter av jordbær og bringebær for friskkonsum og industri

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
En konkurransedyktig norsk bærproduksjon er avhengig av kontinuerlig tilgang til de beste bærsortene. Utvikling av nye sorter er en tidkrevende prosess. Foredlingen kan imidlertid gjøres mer effektiv ved å bruke moderne, molekylære metoder.
 Tidspunkt: 1. januar 2014 – 31. desember 2018
 Finansiering: Norges Forskningsråd, samt bedriftspartnere
 Samarbeid: Prosjektleder er Graminor. I øvrigt deltar 14 bedriftspartnere og to forskningspartnere (Landbruk Nordvest, Norsk landbruksrådgiving Sogn og Fjordane, Frukt- og bærrådgivingen Mjøsen, Norsk landbruksrådgiving Viken, Valldal Grønt, Sognabær, Sagaplant, Norgro, Lerum Fabrikker, Røra Fabrikker, Orkla Foods Norge, BAMA Gruppen, Gartnerhallen, Njøs næringsutvikling, NIBIO, Nofima). Prosjektet samarbeider også med Norsk bærdyrkerlag.
Kontaktperson
Portrettbilde av Kjersti Aaby
Kjersti Aaby
Forsker Tlf.: +47 909 72 164 kjersti.aaby@nofima.no
Når nye sorter er tigjengelig er det viktig å ha et godt system for å teste både dyrkningsegenskaper og hvordan bæra egner seg for prosessering og til friskkonsum. Hovedmålet for prosjektet er å øke konkurransevnen hos norske bærprodusenter, konservesindustri og grossistledd gjennom nye, gode sorter av jordbær og bringebær som er egna for prosessering og friskkonsum. Dette skal oppnås ved å utvikle molekylære markører for en mer effektiv tidligseleksjon av sorter som har de kvalitetene som er viktige for industri og forbrukere. Grunnlaget for dette arbeidet vil være ny kunnskap om sammenhengen mellom innholdsstoffer (metabolittar) i bær og molekylære markører, samt kunnskap om sammenhengen mellom innholdsstoffer og viktige egenskaper av friske bær og bærprodukt, for eksempel syltetøy.

Inkluderer hele verdikjeden

Den grunnleggende ideen i dette prosjektet er målretta utvikling av sorter for industri og konsum, der partnere fra hele verdikjeden samarbeider. Praktisk utprøving av bærsortene omfatter prøving i felt hos dyrkere, prosessering og evaluering av syltetøy hos konservesindustri og testing av kvalitet og holdbarhet av bær for friskkonsum hos BAMA. Nofima bidrar med kunnskap om innholdsstoffer og kvalitet av bær og bærprodukter og måling av dette, både sensorisk og instrumentelt. Graminor og NIBIO er ansvarlige for «genotyping» og utvikling av molekylære markører for mer effektiv foredling. Sammen skal vi finne sammenhengen mellom «genotype» og «fenotype» (innholdsstoffer og egenskaper) og bidra til at vi får fram nye, gode sorter av jordbær og bringebær.
Top