Bakterieråte i kepaløk, årsaker og tiltak 2012-2015

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Kepaløk er en av de viktigste grønnsaksvekstene her i landet, med en førstehåndsverdi på 60 millioner kroner per år. De siste årene har det vært store problemer med bakterieråte i produksjon og lagring av denne kulturen. Hovedmålet med prosjektet er å sikre kvalitetsproduksjon av kepaløk ved optimal bekjempelse av bakterieråte.

Bakgrunn

Kepaløk er en av de viktigste grønnsaksvekstene her i landet, med en førstehåndsverdi på 60 millioner kroner per år. De siste årene har det vært store problemer med bakterieråte i produksjon og lagring av denne kulturen. I partier med råte blir også kvaliteten på frisk løk skadelidende fordi løk som går i oppløsning forurenser løk rundt seg. Stor utsortering hos produsent og på pakkeriene fører til for lite salgbar norsk vare og dermed til nødvendigheten av å importere løk fra utlandet.  

Mål

Hovedmålet med prosjektet er å sikre kvalitetsproduksjon av kepaløk ved optimal bekjempelse av bakterieråte.  

Fremgangsmåte

Det som er skrevet av vitenskapelig litteratur om bakteriesykdommer i løk støtter seg til funn og erfaringer gjort på et annet kontinent og under andre klimatiske og produksjonstekniske forhold enn i Norge. Norge har ikke hatt forskningsaktivitet innen dette problemområdet tidligere og trenger å bygge opp nasjonal kompetanse. I samarbeid med næringen og internasjonale miljøer er det planlagt å opparbeide ny kunnskap om diagnostikk, epidemiologi og bekjempelse av bakterielle løksykdommer. De viktigste FoU-utfordringene er å bygge opp et system for rask og sikker diagnose av bakteriepatogener i løk, inkludert muligheter for testing av latent bakteriesmitte. I tillegg er det å finne konkrete praktiske tiltak for å unngå eller bekjempe bakterieråteproblemer en svært sentral utfordring i prosjektet. Økt nasjonal kompetanse på området vil føre til reduksjon av det store svinnet som i dag er i denne produksjonen på grunn av bakterieangrep både i felt og på lager. Prosjektet vil føre til at løkdyrkere får ny kunnskap som legger grunnlaget for sikker kvalitetsproduksjon av kepaløk ved optimal bekjempelse av bakterieråte.  

Samarbeid

Norske løkprodusenter, representert ved Otterstad Gård, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving (NLR) SørØst, NLR Viken, NLR Oppland, NLR Nord-Trøndelag, Hedmark Landbruksrådgiving og Bioforsk, AL Gartnerhallen, Bama Gruppen AS, Nordox AS, Bayer, Nordgrønt BA, Norgesgrønt BA, L.O.G. AS, NORGRO AS og Brøste AS.
Top