Belgvekster og alger som alternative proteinrike fôrmidler til sau (AltPro)

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
I prosjektet «Belgvekster og alger som alternative proteinrike fôrmidler til sau (AltPro)», skal forskerne i NIBIO sammen med kollegaer fra Nordlandsforskning, Aarhus Universitet (Danmark), FiBL (Sveits) og CSIC (Spania) undersøke fôrets påvirkning på dyras fordøyelse, utslipp av klimagassen metan, motstandsdyktighet mot parasitter og bondens holdninger til fôrtypene.
Samarbeidspartnere Vibeke Lind – NIBIO, Tjøtta Margarita Novoa-Garrido – NIBIO, Bodø Michael Roleda – NIBIO, Bodø Ingrid Bay-Larsen – Nordlandsforskning, Bodø Martin Weisbjerg – Aarhus Universitet, Danmark Steffen Werne – FiBL, Sveits Felix Heckendorn – FiBL, Sveits Eduarda Molina-Alcaide – CSIC, Spania
Top