Biokull i Zambia 2011-2015

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Prosjektets hovedmål er å undersøke hvilket potensiale biokull fra organisk avfall har til å sekvestere karbon og forbedre kvaliteten av utarmet, sandholdig og/eller sur jord i Zambia.

Bakgrunn

Bruk av biokull kombineres med bevaringsjordbruk (Conservation Farming, CF). Ved bevaringsjordbruk bearbeides bare 10-12 % av arealet. En kombinasjon av bevaringsjordbruk og biokull er derfor gunstig, siden det behøves mindre biokull for å oppnå samme effektivitet som ved konvensjonell jordbearbeiding.  

Mål

Prosjektets hovedmål er å undersøke hvilket potensiale biokull fra organisk avfall har til å sekvestere karbon og forbedre kvaliteten av utarmet, sandholdig og/eller sur jord i Zambia.  

Fremgangsmåte

Undersøkelser for å fastslå effekten av biokull på degradert sur matjord i Zambia. Forbedring av avlinger og levegrunnlag, samt karbonsekvestering og redusering av klimagassutslipp.
Top