Det beste fra 2019

Kategori:
Publisert: 20. desember 2019

Før juleferien har vi funnet frem noen av årets høydepunkt. Hvilke blogginnlegg og forskningsartikler hadde flest lesere i 2019? Forskning på sau og regenerativt jordbruk vekker stor interesse, og leserne våres er også nysgjerrige på hva studenter finner ut gjennom sitt arbeid med masteroppgaven.

Sau er den mest besøkte kategorien på våre nettsider i 2019. Foto: Elise Matilde Malik.

Sau på topp

Tro det eller ei – sau er den mest besøkte kategorien på våre nettsider i 2019. Det er kanskje ikke så rart, i og med at disse drøvtyggerne er ett av de vanligste husdyrene vi holder her i Norge, både for kjøtt og ull. Gjennom tidene har det utviklet seg ulike typer sau som er tilpasset ulike leve- og bruksområder, og i moderne tid har vi avlet frem nye raser spesielt tilpasset ull- og kjøttproduksjon. Besøk kategorien for å lære mer om sau.

Fremtiden er regenerativ

Regenerativt jordbruk er i vinden som aldri før, og «regenerativt» har raskt blitt det nye it-ordet. Regenerativt landbruk er et samlebegrep som oftest betyr jordoppbyggende landbruk, eller landbruk som lagrer karbon. Regenerativt landbruk har som mål å forbedre jorden. Metodene kan være en del av løsningen på klimaendringer og bidrar også til økt biodiversitet. Metodene innen regenerativt landbruk innebærer for eksempel å minimere jordbearbeiding, maksimere jorddekke, tilbakeføre organisk materiale til jorden, maksimere tiden med levende røtter og øke det biologiske mangfoldet. Besøk kategorien for å lære mer om regenerativt jordbruk eller les dette blogginnlegget om regenerativt jordbruk.

Stien inn til Matskogen. Foto: Matskogen på Landås.

Studenter utfordrer landbruket

Hvilke mat- og jordbruksrelaterte spørsmål stiller masterstudenter? Vi er opptatt av hva de unge finner ut og spalten «Månedens master» har flere av topptreffene på nettsidene våre. De mest populære innleggene på Facebook er også «Månedens master». Det er spesielt to innlegg som har nådd mange mennesker dette året, det ene er Mahan Salim og Kamran Surizehis oppgave ved NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet om urbant landbruk som verktøy for byutvikling. Hva skjer om de nedlagte delene av Oslo fengsel blir gjort om til et inkluderende møtepunkt ved hjelp av urbant landbruk? Les mer på Korebloggen.

 

Arealbruk i endring

Innlegget som nådde flest mennesker gjennom våre Facebook-sider er intervjuet med tidligere masterstuden Henrik Liadal Reinertsen. Reinertsen så på endringer i arealbruken i landbruket som følge av endret etterspørsel. I oppgaven undersøker Henrik sammenhenger mellom produksjon av basisvarer og etterspørselen etter landbruksprodukter som ikke er mat, og diskuterer om høyere avlinger fører til økte eller reduserte landbruksarealer. Les hele intervjuet på Korebloggen.

Koredatabasen er full av forskning på mat- og jordkvalitet. Ta gjerne kontakt, dersom du har spørsmål eller forslag til forskning vi burde ha i databasen. Foto: Stiftelsen Kore.

Mangfoldig matproduksjon

Gjennom Korebloggen har vi portretter og innlegg om folk som produserer mat på veldig mange forskjellige måter. Det er alt fra tradisjonelle bønder, til matskoger og bybønder, sier daglig leder i Stiftelsen Kore, Elise Matilde Malik.  Felles for dem alle er ta de vil vare på jord og planter for å øke produksjonens kvalitet og mengde, men metodene er ulike. Noen jobber med biokull, andre med samplanting.

Hensikten med Koredatabasen er å vise hvordan ulike produksjonsformer påvirker kvaliteten på både mat og jord. Kores nettsider viser denne bredden. Ta et dypdykk ned i forskningsdatabasen eller les et av blogginnleggene våre. Da vil du oppdage at både forskere og matprodusenter rett og slett er veldig løsningsorienterte mennesker, sier Elise.

Fyll opp gløggkoppen og ditt eget kunnskapsnivå. God jul!

Top