FAOs felles visjon for bærekraftig mat og jordbruk

| Type artikkel: Rapport
Building a common vision for sustainable food and agriculture - Principles and Approaches er en internasjonal rapport utgitt av Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO.

Internasjonal rapport om bærekraftig jordbruk

Building a common vision for sustainable food and agriculture - Principles and Approaches er en internasjonal rapport utgitt av Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO.

 

Fremtidens utfordringer

Over de neste 35 årene, vil landbruket står overfor et enestående press, inkludert en 30 prosent økning i verdens befolkning, økende konkurranse om stadig knappere landressurser, vann og energi, og den eksistensielle trusselen klimaendringer. Å forsørge for en befolkning ventes å nå 9,3 milliarder i 2050, og å støtte endring av kostholdsmønstere, krever at matproduksjonen må øke fra dagens 8,4 milliarder tonn til nesten 13,5 milliarder tonn i året. Å oppnå dette produksjonsnivået fra et allerede alvorlig utarmet naturgrunnlaget, vil være umulig uten dyptgripende endringer i våre mat- og landbruksbaserte systemer. Vi trenger å utvide og akselerere overgangen til bærekraftig mat og landbruk som sikrer verdens matsikkerhet, gir økonomiske og sosiale muligheter, og beskytter økosystemtjenester som landbruket er avhengig av.  

Samarbeidsprosjekt

Denne rapporten er primært rettet mot beslutningstakere og andre som gjør eller påvirke nasjonale og institusjonelle beslutninger og handlinger. Det er resultatet av intensive konsultasjoner og diskusjoner med sikte på å utvikle en felles tilnærming til FAOs arbeid med bærekraft. Denne prosessen ble gjennomført i et klima av sektorovergripende samarbeid som trakk på bidrag fra ledende spesialister i avlinger, husdyr, skogbruk, fiskeri, havbruk, og naturressurser. Den bygger på organisasjonens lange erfaring i å utvikle bærekraftige konsepter, tilnærminger og verktøy, og tilbyr en felles visjon om landbruket og de inter-sektorielle synergier med sikte på å gjøre landbruket mer produktiv og bærekraftig.
Top