Capture+

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Capture+ har som mål å finne systemer for biologisk karbonfangst vha biokull som lages av planterester og som blandes inn i landbruksjord som jordforbedringsmiddel og karbonlager.
Start/slutt april 2014/mars 2017
Prosjektleder Maria Kollberg Thomassen, SINTEF
NIBIOs prosjektansvarlig Erik Joner
Prosjektnummer 238850
Divisjon Divisjon for miljø og naturressurser
Fagområde Jordkvalitet og klima
Samarbeidspartnere SINTEF, NMBU, Bygdeorskning, DNV
Totalramme for budsjettet 10 MKr.
Budsjett for NIBIO inneværende år 1,7 MKr.
Finansieringskilde Norges Forskningsråd - Ide-lab
Hvor Norge
Dette er et klimatiltak med stort potensial for å lagre CO2 på en naturlig måte. Prosjektet er grensesprengende på to måter: Det ene er selve teknologien, der vi vil bruke bioteknologi og nanoteknologi til å forbedre pyrolyseprosessen som omdanner biomasse til trekull. Det andre er at vi samtidig ser på de økonomiske, sosiale og politiske sidene, blant annet hvordan teknologien kan anvendes i praksis i landbruket og skogbruket, sier prosjektleder Maria Kollberg Thomassen ved Sintef. - Ideen med å bruke biokull som klimatiltak er ikke ny. Problemet er at det ennå ikke er lønnsomt og ikke tatt i bruk. Vi vil se på selve prosessen og på hvordan incentivordningene for landbruket kan være for at dette klimatiltaket skal ta av, sier hun. Den tverrfaglige gruppen som står bak ideen og presenterte den på Idélab, er foruten Thomassen, Erik Joner fra Bioforsk, Ole Swang fra Sintef, Pia Otte fra Bygdeforskning, Svein Jarle Horn fra NMBU, Thomas Tronstad fra DNV GL. Prosjektteamet består nå av 13 personer. De dekker fagområder som kjemi, prosessteknologi, bioteknologi, nanoteknologi, jordmikrobiologi, molekylærbiologi, kvalitetsledelse, samfunnsøkonomi, statsvitenskap og teknologioverføring.
Top