Kategori: Agroforestry

Agroforestry for soil health

| Type artikkel: Vitenskapelig tidsskrift

Kategori: Agroforestry, Jordbiologi, Matjord, Regenerativt landbruk

Healthy soil is one of the most critical resources for the health and sustainability of ecosystems, including agroecosystems. Although the agroforestry community has long been convinced of the soil health benefits of agroforestry practices, many of such practices remain to be fully accepted by the mainstream agriculture community. Agroforestry, as a sustainable land management practice, has shown solid evidence of its role in improving soil quality and health based on at least four decades of data gathered from the world over.

Les mer

Agroforestry Standards for Regenerative Agriculture

Agroforestry is increasingly being recognized as a holistic food production system that can have numerous significant environmental, economic, and social benefits. This growing recognition is paralleled in the USA by the budding interest in regenerative agriculture and motivation to certify regenerative practices.

Les mer

VIABLE CLIMATE-FRIENDLY FARMING, SOCIO-ECONOMIC STRATEGIES

Climate change presents a real challenge to farming, not only in faraway countries but here, too, in our European countryside. Political incentives, such as the recently ratified Sustainable Development Goals (SDGs) and the Paris Agreement of the United Nations Framework Convention of Climate Change, acknowledge this challenge, and the first steps have been taken to address the issue.

Les mer

DEMONSTRATING STRATEGIES FOR ORGANIC AND LOW-INPUT FARMING TO MITIGATE AND ADAPT TO CLIMATE CHANGE

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Agroforestry, Agroøkologi, Klima og miljø, Økologisk landbruk

Climate change affects our entire planet, including Europe. It is a phenomenon that is closely linked to rising Greenhouse Gas (GHG) emissions and that is already having visible detrimental effects on human activities, such as farming. The climate will keep on changing and temperatures will keep on rising, which leaves us with the questions: how does climate change affect our food supply, how do food systems affect climate change, and what can we do about it?

Les mer

Mångfunktionella, lokala odlingssystem Etablering av modern agroforestry i Sverige 2012–2016

Vår vision är att lantbruket skall bidra till en hållbar värld och vara en ”plusfaktor” i den utvecklingen. Vi människor gör anspråk på en allt större del av planetens landyta och hav. Därmed påverkar vi idag alla ekosystem på jorden liksom hela planetens klimat. Därför är det lika viktigt att bidra positivt till planetens livgivande funktioner som att producera hög skörd. Till exempel behöver det landskap som ger oss vår mat också ge boplats, skydd och föda till vilda växter och djur. Dessutom behöver ett överskott av koldioxid bindas in i mark och växter för att minska växthuseffekten. Lantbruket behöver också producera sin egen energi, bygga en levande och bördig jord och recirkulera de näringsämnen som växterna behöver.

Les mer

Begränsningar och möjligheter för skogsträdgårdsodling i svenskt klimat

Intensifieringen av jordbruket har lett till förluster av biologisk mångfald, degradering av mark och vatten samt stora utsläpp av växthusgaser. Det är av stor vikt att vi hittar tekniker för framtidens jordbruk som istället har en positiv inverkan på miljön. Målet med detta forskningsprojekt är att undersöka om agroforestrytekniken skogsträdgårdsodling, som bygger på en hög diversitet av perenna växter och låg skötselintensitet, kan vara ett exempel på sådana system.

Les mer

Exploring the potential of edible forest gardens: experiences from a participatory action research project in Sweden

To meet the environmental challenges that are presently confronting society, the narrow focus on agricultural production needs to be altered to one that places equal value on the generation of crucial ecosystem services. Current research shows that perennial intercropping systems such as agroforestry may be a feasible alternative.

Les mer

Top