Kategori: Flerårige planter

Flerårige blomsterstriper – et verktøy til bedre skadedyrkontroll i epledyrking

Frukthager er interessante leveområder, biotoper, da de er flerårige og har en allsidig struktur. De tiltrekker både pollinerende insekter og skade­dyrenes naturlige fiender. Bruk av blomsterstriper i fruktdyrkinga kan gi både flere individer og flere arter slik at nytteverdien øker.

Les mer

Perennial flower strips for pest control in organic apple orchards – A pan-European study

In many crops, the intensive use of pesticides causes major problems both for the environment and for natural ecosystem services. Apple is Europe's most frequently produced orchard fruit, requiring high pesticide input to combat the most important apple insect pests, Dysaphis plantaginea (Passerini) and Cydia pomonella (L.).

Les mer

Design, implementation and management of perennial flower strips to promote functional agrobiodiversity in organic apple orchards: A pan-European study

Orchards, as intensive cropping systems, often have low diversity of plant species, which limits the promotion of natural enemies for pest control. The implementation of agri-environmental schemes, such as flower strips, could enhance biological control. We developed perennial, multifunctional flower strips with native plant species.

Les mer

Mångfunktionella, lokala odlingssystem Etablering av modern agroforestry i Sverige 2012–2016

Vår vision är att lantbruket skall bidra till en hållbar värld och vara en ”plusfaktor” i den utvecklingen. Vi människor gör anspråk på en allt större del av planetens landyta och hav. Därmed påverkar vi idag alla ekosystem på jorden liksom hela planetens klimat. Därför är det lika viktigt att bidra positivt till planetens livgivande funktioner som att producera hög skörd. Till exempel behöver det landskap som ger oss vår mat också ge boplats, skydd och föda till vilda växter och djur. Dessutom behöver ett överskott av koldioxid bindas in i mark och växter för att minska växthuseffekten. Lantbruket behöver också producera sin egen energi, bygga en levande och bördig jord och recirkulera de näringsämnen som växterna behöver.

Les mer

Exploring the potential of edible forest gardens: experiences from a participatory action research project in Sweden

To meet the environmental challenges that are presently confronting society, the narrow focus on agricultural production needs to be altered to one that places equal value on the generation of crucial ecosystem services. Current research shows that perennial intercropping systems such as agroforestry may be a feasible alternative.

Les mer

Fleråriga ogräs

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Flerårige planter, Grønnsaker, Matplanter, Ugress

En av de största utmaningarna i ekologisk växtproduktion är att långsiktigt kunna kontrollera populationer av fleråriga ogräs, främst kvickrot, åkertistel och åkermolke. Tidigare forskning har visat att dessa arter är mest känsliga för mekanisk ogräskontroll när deras underjordiska reserver har nått ett minimum, den sk. kompensationspunkten.

Les mer

Top