Kategori: Matsvinn

Food in the Anthropocene: the EAT– Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems

Food systems have the potential to nurture human health and support environmental sustainability; however, they are currently threatening both. Providing a growing global population with healthy diets from sustainable food systems is an immediate challenge. Although global food production of calories has kept pace with population growth, more than 820 million people have insufficient food and many more consume low-quality diets that cause micronutrient deficiencies and contribute to a substantial rise in the incidence of diet-related obesity and diet-related non-communicable diseases, including coronary heart disease, stroke, and diabetes.

Les mer

Matsvinn i Norge – Rapportering av nøkkeltall 2015 – 201 7

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Klima og miljø, Matsvinn

Om rapporten Juni 2017 signerte norske myndigheter og en samlet matbransje en bransjeavtale om redusert matsvinn. Formålet med avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål 12.3, der halveringen skal oppnås gjennom delmålene 15 % reduksjon i 2020 og 30 % reduksjon i 2025, og 2015 danner referansebanen. Partene i avtalen er forpliktet til å rapportere på utviklingen i mengde og sammensetning av matsvinn. Tallene og utviklingstrendene for matbransjen er dokumentert i denne rapporten.

Les mer

Maten vi kaster

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Klima og miljø, Matsvinn

Med mathåndtering i hverdagslivet som utgangspunkt finner denne rapporten fem hovedårsaker til matsvinn i norske husholdninger: (1) Forbrukerne er usikre når det gjelder egen vurdering av mattrygghet og matkvalitet, (2) Rutinisert mathåndtering fører til for få bruksanledninger for mange matprodukter, (3) Matens verdi oppfattes som lav, (4) Langtidsplanlegging reduserer fleksibiliteten i hverdagen, og (5) Forbrukerne er lite bevisste på hvor mye mat de selv kaster. Basert på disse årsakene utredes kontekstuelle tiltak innenfor to hovedområder: (1) materielle strukturer (emballasje, butikk og kjøleskap) og sosiale og (2) kulturelle strukturer (populærformidling, måltidsorganisering og utdanning).

Les mer

Kartlegging av restråstoff fra jordbruket

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Matsvinn, Økonomi

Med denne rapporten ønsker vi å bidra til en bedre oversikt over volum, sammensetning, kvalitet, anvendelse og nye muligheter for bruk av restråstoff fra norske industriell bearbeiding av cerealer, kjøtt, planteoljer, frukt, bær, grønnsaker og potet.

Les mer

Active Packaging Applications for Food

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Emballasje, Klima og miljø, Matsvinn

The traditional role of food packaging is continuing to evolve in response to changing market needs. Current drivers such as consumer's demand for safer, “healthier,” and higher‐quality foods, ideally with a long shelf‐life; the demand for convenient and transparent packaging, and the preference for more sustainable packaging materials, have led to the development of new packaging technologies, such as active packaging (AP).

Les mer

Fine-Tuning the Fight Against Food Waste

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Klima og miljø, Matsvinn

The complex causes of consumer food waste make it difficult for commercial actors and public policy makers to develop successful foodwaste reduction campaigns. One of the essential problems is that consumer food waste seems to be the unplanned result of divergent food-related behaviors. The current research investigates the relationship between distinctive consumer food-related lifestyle patterns and food waste.

Les mer


Strategies for feeding the world more sustainably with organic agriculture

Organic agriculture is proposed as a promising approach to achieving sustainable food systems, but its feasibility is also contested. We use a food systems model that addresses agronomic characteristics of organic agriculture to analyze the role that organic agriculture could play in sustainable food systems.

Les mer


Report from ORGANICS for tomorrow´s food systems – NJF Seminar 495 4th Organic Conference

Organic agriculture has been recognized as a driver towards more sustainable agricultural practises and food systems. However, there is a need for progress to meet tomorrow´s agricultural, environmental and societal challenges, to be vital for public health and wellbeing and to have a major impact on global food systems. Research plays a fundamental role for the next step.

Les mer


Local setting influences the quantity of household food waste in mid-sized South African towns

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Klima og miljø, Matsvinn

The world faces a food security challenge with approximately 868 million people undernourished and about two billion people suffering from the negative health consequences of micronutrient deficiencies. Yet, it is believed that at least 33% of food produced for human consumption is lost or wasted along the food chain.

Les merFood waste in the Finnish food chain

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Klima og miljø, Matsvinn

Around 130 million kilograms of food waste is generated each year (23 kg per capita/year) from the household sector. Annually discarded food from Finnish households is approximately equal to the annual carbon dioxide emissions of 100,000 cars. At the national level Finnish households discard food of value €400–550 million annually. Altogether, households, restaurants, food industry and retails produce 335–460 million kilograms of food waste in Finland per year. The total climate impact of food waste was approximately 1000 million kilograms of CO2-equivalent per year.

Les mer


Food Redistribution in the Nordic Region

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Distribusjon og salg, Emballasje, Klima og miljø, Matsvinn

This report summarizes experiences from Phase I in a Nordic project on food redistribution through food banks and direct redistribution, as well as giving an overview of laws and regulations on the area. The project was initiated by the Nordic Council of Ministers as part of the Nordic Prime Ministers’ green growth iniatiative, The Nordic Region – leading in green growth, with budget from the Food and Agriculture program. The project has focused on redistribution of food that has been donated to prevent food waste, which means that ordinary sponsored food, either free of charge or to a very low price, is not included.

Les mer

KARTLEGGING AV MATAVFALL I HORECA-NETTVERK

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Klima og miljø, Matsvinn

BAMA har tatt initiativ til å etablere nettverket «Matsvinn Horeca» og invitert Nordic Choice Hotels, Sodexo og Matvett som deltagere. Hensikt med nettverket var å kartlegge og finne tiltak for å redusere matsvinnet hos deltagerne, utvikle og implementere nye konsepter som gir bedre utnyttelse av råvarene. Bama ønsker å finne konsepter for å bidra til en merverdi for våre kunder, og en overproposjonal utnyttelse av frukt og grønt (mindre matsvinn ved gode løsninger). Dette kan både gi bedre lønnsomhet og redusere miljøbelastningen i Horeca-sektoren. Det finnes ingen statistikk over hvor mye mat som kastes i denne sektoren i Norge.

Les mer


FOOD WASTE QUANTIFICATION MANUAL TO MONITOR FOOD WASTE AMOUNTS AND PROGRESSION

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Emballasje, Klima og miljø, Matsvinn

The FUSIONS project promotes efficient food use and food waste prevention strategies. In order to reduce food waste, an understanding of the quantities of food waste is necessary. This document is a Manual that provides practical guidelines for Member States on the quantification of food waste at different stages of the supply chain.

Les mer
Food losses and waste in primary production

| Type artikkel: Rapport

Kategori: Belgvekster, Emballasje, Grønnsaker, Gulrot, Klima og miljø, Korn, Løk, Matplanter, Matsvinn

This project has resulted in a suggested definitional and methodological framework for future studies of food losses and waste in primary production. It has also resulted in a first attempt to quantify food losses and waste in primary production in the Nordic countries. This study was a pioneering study and requires further improvements as there are large uncertainties in the data presented.

Les mer


Optimal fysiologisk kvalitet hos settepoteter – forberedelser mot et åpnere marked 2005-2009

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4

Kategori: Grønnsaker, Klima og miljø, Matplanter, Matsvinn, Potet, Produksjonsmetoder

Prosjektet skal bidra til at den fysiologiske alderen av settepoteter lettere kan styres i forhold til ulike sorter og anvendelser av brukspoteten. Målet er at dyrkerne skal kunne anskaffe settepoteter med kjent fysiologisk kvalitet, og/eller sette inn tiltak med lagring/lysgroing for å optimalisere den fysiologiske kvaliteten før setting

Les mer

Bærekraftig matproduksjon gjennom kvalitetsoptimalisert materialproduksjon og prosessering for grønnsaker av høy kvalitet 2014-2017

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Grønnsaker, Kål, Klima og miljø, Matplanter, Matsvinn, Prosessering

Vi tar sikte på å utvikle en bærekraftig matsystem fra produksjon til forbruk, vi ser på hele matvarekjeden for grønnsakene tomat og kål. Prosjektet vil øke forbrukernes tilgang til trygg, sunn og enkel mat gjennom nye behandlingsteknikker og forbedre utnyttelse av råstoffet, biprodukter og avfall.

Les mer


Cycle

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Klima og miljø, Matsvinn, Økonomi

CYCLE et er interdisiplinært prosjekt med bio-økonomisk perspektiv, som fokuserer på verdikjeder fra både jordbruk og havbruk. Hovedmålet er å forbedre ressursutnyttelse i verdikjeden i Norge ved å utvikle bærekraftige øko-vennlige bio-prosesser og ny teknologi, gjennom forskning og innovasjon.

Les mer


Top