Kategori: Tomat

Livsløpsvurdering av tomatproduksjon i Norge

| Type artikkel: Månedens masterMasteravhandling

Kategori: Drivhus, Klima og miljø, Matplanter, Tomat

Produksjon av biogass gir energi i form av biogass og et næringsrikt gjødselprodukt i form av biogjødsel. I tillegg arbeides det med å finne aktuelle bruksområder for CO2, som er et biprodukt fra oppgraderingen av biogass til drivstoffkvalitet. Et pilotveksthus er nå under oppføringi Tønsberg. Her vil det gjøres forsøk på å bruke CO2 fra biogassproduksjonen i veksthuset der det skal dyrkes tomater. I tillegg har biogass og biogjødsel egenskaper som gjør at de kan fungere som substitutt for fossile innsatsfaktoreri tradisjonell veksthusproduksjon.

Les mer

Life cycle analysis of organic tomato production and supply in Sweden

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Klima og miljø, Tomat, Økologisk landbruk

Improving sustainability of organic tomato value chains requires increase of production and reduction of losses and related environmental burden. This paper presents the study conducted on organic tomato produced and consumed in Sweden. Using life cycle analysis (LCA) method with SimaPro8.2 LCA software, the cumulative energy demand (CED) and global warming potential (GWP100) were investigated within the system boundary of cradle-to-consumer gate.

Les mer


Syntesrapport om IPM-forskning – «Research and Development Projects with Focus on IPM: A Synthesis Report»

Under femårsperioden 2009-2014 har Stiftelsen Lantbruksforskning och Jordbruksverket beviljat över 100 miljoner kronor till 110 forskningsprojekt om integrerat växtskydd, IPM. I en ny syntesrapport presenteras nu en genomgång av samtliga projekt.

Les mer
Fruktkvalitet og bioaktive komponenter med antioksidantaktivitet i tomater dyrket på gård: Komparativ studie av økologisk og konvensjonelt produksjonssystem

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Produksjonsmetoder, Tomat

Gjentatte feltforsøk ved tre gårder i det sørlige og sentrale Taiwan ble etablert i oktober 2004 og 2005 for å sammenlikne kvalitets- og næringsparametere i tomater dyrket i økologisk og konvensjonelt dyrkingssystem i tropisk og subtropisk miljø.

Les mer

Innhold av helsefremmende stoffer og tungmetaller i tomater dyrket med ulike dyrkingsmetoder

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Folkehelse, Grønnsaker, Matplanter, Produksjonsmetoder, Tomat

Økologisk jordbruk er en produksjonsmetode som legger store restriksjoner på bruken av gjødsel, plantevernmidler, tilsetningsstoffer og veterinære legemidler. På grunn av disse restriksjonene oppfatter forbrukerne økologisk mat som sunnere enn konvensjonelt dyrket mat. Innholdet av helsefremmende stoffer, slik som askorbinsyre, betakaroten, lykopen og salisylsyre er viktige aspekter ved de næringsmessige kvalitetene til økologisk mat. Denne undersøkelsen har tatt for seg innhold av helsefremmende stoffer og tungmetaller i tomater dyrket etter konvensjonelle, IPM (integrated pest management) og økologiske produksjonsprinsipper.

Les mer

Virkning av økologisk dyrking på tomatkvalitet henger sammen med økt oksidativt stress under fruktutvikling

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Produksjonsmetoder, Tomat, Økologisk landbruk

Økologiske dyrkingssystem antas å utsette plantene for mer stress, og denne studien vil teste hypotesen om at oksidativt stress i plantene er årsak til at man ofte finner mer av ernæringsgunstige forbindelser som C-vitamin og fenolforbindelser i økologiske tomater (antioksidanter).

Les mer

En langtidsstudie av hvordan økologisk og konvensjonell dyrkingsmetode påvirker α-tomatin-innholdet i tomater

| Type artikkel: Publisert studie

Kategori: Grønnsaker, Matplanter, Produksjonsmetoder, Tomat

Fundamentale forskjeller mellom økologiske og konvensjonelle produksjonssystemer kan påvirke næringsinnholdet i planter og sekundære plantemetabolitter (stoffer i planter). En av de største forskjellene mellom produksjonssystemene er behandlingen av fruktbarheten i jorden.

Les mer

Top