Kategori: Ugress

An organic cereal row cropping system − A combination of relay undersown cover crop and inter-row hoeing for a balanced Nitrogen and weed management

| Type artikkel: Doktorgradsavhandling

Kategori: Korn, Næringsstoffer, Produksjonsmetoder, Samplanting, Ugress

This PhD thesis contains the new findings about a new row cropping system for organic cereal production. The tested row cropping system is feasible for the combination of inter-row hoeing and undersown cover crop for a more balanced N and weed management, which resulted in a yield improvement of the subsequent crop compared to the traditional system including autumn tillage or cover crop.

Les mer

Rotogräsens När Var Hur – En guide till icke-kemisk bekämpning av perenna ogräs

Kvickrot, åkertistel och tussilago! Det var det vanligaste svaret Per Bohlin fick på sin fråga om vil­ka ogräs som är svårast att kontrollera. Han var över­assistent på Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet, och frågan ställdes i en enkät som sändes ut till framträdande lantbrukare i varje svensk socken år 1921. Möjligen bortsett från tussilagon är det ett svar som fortfarande har sin giltighet, framför­ allt inom ekologisk odling.

Les mer

Fleråriga ogräs

| Type artikkel: Forskningsprosjekt

Kategori: Flerårige planter, Grønnsaker, Matplanter, Ugress

En av de största utmaningarna i ekologisk växtproduktion är att långsiktigt kunna kontrollera populationer av fleråriga ogräs, främst kvickrot, åkertistel och åkermolke. Tidigare forskning har visat att dessa arter är mest känsliga för mekanisk ogräskontroll när deras underjordiska reserver har nått ett minimum, den sk. kompensationspunkten.

Les mer

Crop rotation and its ability to suppress perennial weeds

| Type artikkel: Faktaark

Kategori: Matplanter, Ugress, Vekstskifte

Perennial weeds such as thistle and couch-grass can hinder crop growth and yields in organic arable cropping systems. A good crop rotation system is vital to help you manage perennial weeds through preventive control. This practice abstract, produced through the Organic Knowledge Network (OK-Net) Arable project, presents the issue, potential solution and outcomes, practical recommendations and points to consider in a nutshell; based on research identified within the project.

Les mer


Integrert ugrasbekjemping for økt avling og lønnsomhet i grovfôrproduksjonen 2014-2018

| Type artikkel:

Kategori: Fôr, Matplanter, Produksjonsmetoder, Ugress

Det er et mål i Norge om å øke fôrproduksjonen. Ugress i gressåkre kan påvirke fôravling og kvalitet i begge retninger, avhengig av mengden av ugress og arter. Hovedmålet i prosjektet er å utvikle integrerte plantevernstrategier som opprettholder høye grovfôravlinger til husdyr, og involverer minimal bruk av plantevernmidler.

Les merInnovasjon for bedre ugresskontroll i grønnsaker 2014-2016

Prosjektet skal undersøke både godkjente handelspreparat av ugressmidler og alternative væsker. Formålet med prosjektet er å optimalisere væsker som feltroboten med dråpeskyteren skal bruke. Utviklingen av alternative væsker er for at feltroboten på sikt også skal kunne brukes i økologisk produksjon

Les mer

Top