Consumer preference for animal welfare when buying eggs

| Type artikkel: Rapport
Ved hjelp av tre naturlige felteksperimenter gjennomført i norske dagligvarebutikker måler vi forbrukeres forståelse av dyrevelferdsmerking på egg. De tre naturlige felteksperimentene er: 1) Innføring av en "ubehagelig" kartong for buregg som tydelig informerer at eggene kommer fra høner som bor i bur. 2) Informasjon i butikk om velferden til høner som lever i økologiske produksjonssystemer. 3) Fjerning av buregg i en dagligvarekjede.
I tillegg til disse eksperimentene gjennomførte vi en spørreundersøkelse i butikk blant eggkjøpere. Positiv merking sender et signal om at et produkt framstår som av bedre kvalitet enn gjennomsnittet i segmentet, mens negativ merking signaliserer at kvaliteten er under gjennomsnittet. Våre resultater viser at negativ merking (eksperiment 1) har effekt på salget, mens positiv merking (eksperiment 2) ikke har effekt. Forbrukere ser ut til å reagere mer på negativ merking av dyrevelferd enn positiv merking. Vår spørreundersøkelse bekrefter at dette gjelder for alle forbrukersegmenter. Vi fant også at når butikkjeden fjernet buregg fra sitt assortiment (eksperiment 3) begynte forbrukere som tidligere hadde kjøpt buregg egg fra frittgående høns.   Se dokument under "relevante dokumenter".
Top