CORE Organic Plus: EcoBerries – Ensuring quality and safety of organic food along the processing chain

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle innovative og bærekraftige prosesserings- og emballeringsteknologier for å øke produksjonen av trygge økologiske bærprodukter med høy ernæringsmessig kvalitet og lav miljøbelastning.
Kilde: Forskningsrådet    
Prosjektleder: Hanne Larsen
 
Prosjektnummer: 247326
 
Søknadstype: Annen støtte
 
Prosjektperiode: 2015 - 2018
 
Tildelt: 2,7 mill.. kr
  Midlene er mottatt fra: BIONÆR — Bionæringsprogram   Geografi: Troms / Tromsø
Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle innovative og bærekraftige prosesserings- og emballeringsteknologier for å øke produksjonen av trygge økologiske bærprodukter med høy ernæringsmessig kvalitet og lav miljøbelastning ved: WP1: Karakterisering av økologiske bær og produkter (ernæringsmessige kvalitet og mikrobiologiske sikkerhetsaspekter), WP2: Identifisere nye miljøeffektive og biologisk nedbrytbare emballasjeløsninger for forlenget holdbarhet og redusert matsvinn, WP3: Evaluere og utvikle nye skånsomme prosesseringsteknologier, WP4: Identifisere bærekraftige teknologier og produksjonsplaner, WP5: Evaluering av forbrukernes aksept for å sikre høy kvalitet av bearbeidede økologiske bær i hele produksjonskjeden, WP6: Formidling og anbefalinger. Nofima deltar i WP1 (leder av task 1.2), i WP2 (task 2.1 og 5.1 er slått sammen) og i WP5 (task 5.1 og 5.2 og leder av task 5.3). Bare aktiviteter knyttet til disse arbeidspakkene vil bli rapportert. WP1: Task 1.2 Mikrobiologisk sikkerhet Arbeidet i denne tasken ble utsatt i 2015 på grunn av værforholdene, men ble gjennomført i 2016 til tross for dårlig vær. Økologiske og konvensjonelle bær ble samlet inn i Norge, Sverige og Finland (jordbær, solbær og bringebær). Bær ble analysert ved dyrkning (ved hjelp av en harmonisert protokoll) for koliforme bakterier, sopp (mugg og gjær) og totalantall bakterier. Forskjellen mellom økologiske og konvensjonelle bær var små. Basert på dyrkningsbaserte studier er økologiske og konvensjonelle bær like mikrobiologisk trygge. DNA analysene av den bakterielle sammensetningen viste at prøvene grupperte seg i henhold til bærtype og at det ikke var noen tydelig forskjell mellom økologiske og konvensjonelle bær. Det må tas i betraktning at analysene var basert på få sekvenser grunnet problemer med ikke-mål DNA (plante DNA). Basert på sammensetningen av mugg/gjær grupperte prøvene seg i henhold til opprinnelses land og det var ingen systematisk forskjell mellom økologiske og konvensjonelle bær. WP2: Task 2.1 (fusjonert med task 5.1): Litteraturstudier En litteraturstudie ble utført for å identifisere teknologier for å håndtere bærene før pakking og for å identifisere kritiske faktorer som begrenser holdbarheten. Respirasjonskarakteristikker for de norske jordbærsortene Zephyr og Sonata og bringebær av sorten Glen Ample er målt som en del av rapporten. Den biologiske variasjonen er betydelig og eksperimentell validering for hver sort er derfor nødvendig. Modellverktøyet "Tailorpack" ved UMR IATE (Frankrike) kan benytte respirasjonsdata, identifisere emballasjens optimale O2- og CO2-permeabilitet, forutsi utviklingen av O2 og CO2-konsentrasjonen i pakningen og utviklingen i kvalitetsforringende prosesser. UMR IATE-modelleringsverktøyet inkluderer ikke gassgjennomgang i perforeringer, men Nofima har et modelleringsverktøy der gasspermeabilitet i perforeringene er inkludert. Dette verktøyet vil bli brukt i design av emballasjeløsninger for kommersiell bruk. WP5: Task 5.1 Identifisering av relevante kvalitetsparametere (fusjonert med task 2.1) En litteraturstudie for å avdekke de viktigste kvalitetsmåleparametrene for forskjellige bær er utført. Studiene omfatter en rekke bær som blåbær, solbær, bringebær og jordbær sertifisert som økologisk. WP5: Task 5.2 Lagringsforsøk Flere innledende emballasje- og lagringseksperiment er utført i 2016 og 2017. Hensikten med de innledende forsøkene var å 1) undersøke effekten av temperatur på kvalitetsforringelse, 2) studere effekt av forskjellige O2- og CO2-konsentrasjoner i pakningene på mikrobiell vekst og sensoriske egenskaper og 3) evaluere ulike emballasjeløsninger. Innsamlet informasjon ble brukt i planleggingen av et større lagringsforsøk med Sonata jordbær utført i august-september 2017 som inkluderte 3 emballasjevarianter og 2 lagringsbetingelser. Sensoriske, mikrobielle og kjemiske analyser er eller vil bli utført i løpet av høsten 2017. WP5: Task 5.3 Forbrukerstudier NOFIMA med støtte fra USAMVB og Gaziantep University har gjennomført en nettbasert forbrukertest i Norge, Romania og Tyrkia som undersøker hvordan pris, opprinnelse, næringsinnhold og tørketeknologi påvirker forbrukernes valg av økologiske tørkede bær. Et representativt utvalg av 200 økologiske forbrukere deltok i studien i hvert land. Deltakerne besvarte en valgbasert conjoint-studie om pakninger med tørkede jordbær, etterfulgt av spørreskjemaer om deres holdninger til økologiske, miljømessige og teknologiske aspekter i mat, atferdsegenskaper knyttet til valg og forbruk av (tørkede) bær, og sosio-demografiske egenskaper. Resultatene viser at forbrukere i gjennomsnitt foretrekker lavere priser, nasjonal opprinnelse og luft-tørking teknologi i alle land. I tillegg har NOFIMA utarbeidet en kort sensorisk test på blåbærpressrest ekstrudater i samarbeid med Chalmers, og i samarbeid med USAMVB utviklet en undersøkelse for industrien på utfordringer i verdikjeden for bær.
Top