Effekt av aktivitet og ressursfordeling på individualavstanden hos geiter med ulik sosial strategi

| Type artikkel: Masteravhandling
Individualavstanden mellom dyr påvirkes av faktorer knyttet til individet, forskjellige aktiviteter og miljøet. Forskjellige individer bruker ulike typer atferdstrategier for å håndtere det sosiale miljøet i ei gruppe.
Top