Effekt av sort, modningsgrad og klimafaktorer på kvaliteten av ferske og prosesserte jordbær og bringebær

| Type artikkel: Doktorgradsavhandling
Bakgrunnen for dette forskningsprosjektet var at det er behov for å finne nye sorter av jordbær og bringebær som er bedre egnet for industriformål enn de vi har i dag. Jordbær og bringebær inneholder mye fenolforbindelser som er anerkjent for å ha positive helseeffekter.
En viktig del av doktorgradsarbeidet var å undersøke hvilken effekt valg av sort, modenhetsgrad og klimafaktorer som daglengde, temperatur og nedbør har på farge og de viktige fenolforbindelsene i friske og konserverte bær dyrket i Norge. Forskningsprosjektet har gitt oss økt kunnskap om en lang rekke samspilleffekter. De viktigste samspillene man fant er effekten av modningsgrad og sort på farge og innholdsstoffer i jordbær. Hos bringebær har han funnet at sort og klimaforhold under modning her stor betydning for farge og innholdet av antioksidanter. Studiene viste også at sort og modningsgrad hadde stor effekt på stabilitet hos syltetøy som ble lagret ved ulike temperaturer. Resultatene kan brukes som grunnlag for å velge de nye sorter av jordbær og bringebær som egner seg best til industrien.
Top