Effekter av temperatur under kornfylling på glutenkvalitet i brødhvete (Triticum aestivum L.)

| Type artikkel: Doktorgradsavhandling
Forsøk har vist at hvete får svakere glutenkvalitet i sesonger med kjølig og fuktig vær. Dette gjør at bakekvaliteten av norsk hvete varierer fra år til år og fra sted til sted, noe som er utfordrende for mølle- og bakeindustrien.
Hveteproduksjonen i Norge foregår lengere mot nord og ved lavere temperaturer enn all annen hveteproduksjon i verden. Likevel har andelen norsk mathvete økt fra nesten null til over 70 % i løpet av de siste 45 år, mye takket være bedre sorter og dyrkingsteknikk. Men likevel med stor variasjon fra år til år. Formålet med denne avhandlingen har vært å undersøke hvordan lave temperaturer under kornutviklingen påvirker sammensetningen av glutenproteiner i kornet og de viskoelastiske egenskapene til gluten. Dette er viktig da de viskoelastiske egenskapene til glutenproteinet etter elting av en deig er avgjørende for bakekvaliteten. Forsøkene har vært utført med kontrollerte betingelser i klimakammer, i veksttunnel med en kontinuerlig temperaturgradietn under kornfylling, samt i feltforsøk i flere sesonger i Norge, men også i Minnesota, USA med betydelig høyere temperaturer.

Funn

Resultatene fra de ulike forsøkene kunne ikke påvise noen entydig og negativ effekt av lave temperaturer alene. Derimot tydet resultatene på at lave temperaturer og økt nedbør i samspill med andre faktorer som bl.a. angrep av Fusarium og lignende sopper, kan gi nedbryting av glutenproteinet og dermed svak bakekvalitet. Studiene har gitt en bedre forståelse av hva som påvirker variasjonen i glutenkvalitet, særlig under kjølige og fuktige værforhold. Resultatene har også gitt oss viktig informasjon om hvordan vi kan mestre dyrking av mathvete her i landet i en fremtid med store klimaendringer.
Top