Effekter av UV-stråling på vekst og utvikling hos planter dyrket i ulike klimaregimer

| Type artikkel: Publisert studie
Tidligere ble ultrafiolett (UV) stråling sett på som en stressfaktor for plantene. Nå vet vi at UV-stråling kan være et signal som kontrollerer viktige prosesser som blomstring og planteform, dvs. at UV påvirker plantenes vekst, morfologi og kjemiske innhold.

Bakgrunn

Tidligere ble ultrafiolett (UV) stråling sett på som en stressfaktor for plantene. Nå vet vi at UV-stråling kan være et signal som kontrollerer viktige prosesser som blomstring og planteform, dvs. at UV påvirker plantenes vekst, morfologi og kjemiske innhold. Hos kommersielle planteprodusenter er det derfor stor interesse for å ta i bruk UV- stråling til å manipulere vekst og utviklingen  hos planter i veksthus, plasttunneler og andre dyrkingssteder med kontrollert klima.  

Fremgangsmåte

Manipulere UV-strålingen ved å filtrere sollys gjennom ulike filtre og ved bruk av UV-lamper. Arbeidet ble utført i Etiopia i ulike høyder over havet nær ekvator hvor det er målt verdens høyeste nivåer av UV-stråling, og i kontrollerte vekstkammer i Norge.  

Funn

Forsøksplantene roser og erteplanter viste endringer i form og utseende (morfologi) og blomstringstid og strekningsvekst, spesielt i samspill med temperatursenkning. Disse morfologiske endringene hadde en klar sammenheng med endringer i innhold av hormoner i plantene, slik som også påvirker strekningsveksten.  

Konklusjon

Planter er svært robuste når det gjelder UV-stråling, og at bakgrunnsklima, slik som temperatur, betyr mye for hvordan plantene responderer på UV. Resultatene viser også at UV kan være en aktuell miljøvennlig metode for å kontrollere vekst og utvikling i praktisk planteproduksjon.
Top