EuroMix

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Utarbeide nye metoder for risikovurdering av kjemiske blandinger – den såkalte cocktaileffekten av miljøgifter som finnes rundt oss i luft, mat, kosmetikk og klær.

Mål

Utarbeide nye metoder for risikovurdering av kjemiske blandinger – den såkalte cocktaileffekten av miljøgifter som finnes rundt oss i luft, mat, kosmetikk og klær.  

Fremgangsmåte

En «verktøykasse» med in vitro- og computer (in silico) modeller er nødvendig for å vurdere eksponering og helseeffekter av denne eksponeringen.  

Samarbeid

Prosjektet heter EuroMix (European test and risk assessment strategies for mixtures) og har totalt 22 partnere og 7 assosierte partnere. EuroMix inngår i programmet Horizon 2020 – det nye forskningsprogrammet i EU som erstatter tidligere europeiske programmer for forskning.  Det nederlandske folkehelseinstituttet, RIVM, leder prosjektet (som bygger videre på tidligere EU prosjekter). Andre institusjoner som Bundesinstitut für Risikobewertung i Tyskland, Karolinska Institutet i Sverige, Imperial College London og Verdens helseorganisasjon (WHO) er blant partnere i konsortium.
Top