Fårebygg: bygging av rasjonelle driftsbygninger for sau – konsekvenser for dyrevelferd, dyrehelse, produksjon og totaløkonomi 2013-2016

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Bygging av større, rasjonelle og enkle driftsbygninger er viktig for lønnsomheten i saueholdet. Dette gjelder også i forhold til omgjøringer/utvidelser av eksisterende driftsbygninger. Ved slike bygg er det viktig at en også har stor fokus på dyrevelferd og dyrehelse. Dette er igjen koblet til produksjon og totaløkonomi.

Bakgrunn

Småfeprogrammet for Fjellregionen har hatt stor fokus på økonomien i saueholdet. Kostnader knyttet til driftsbygninger og mekanisering har stor innvirkning på netto inntjening og lønnsomhet (dokumentert av bl.a. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) i forskningsrapporten Best på sau 2012).  

Mål

Bygging av større, rasjonelle og enkle driftsbygninger er viktig for lønnsomheten i saueholdet. Dette gjelder også i forhold til omgjøringer/utvidelser av eksisterende driftsbygninger. Ved slike bygg er det viktig at en også har stor fokus på dyrevelferd og dyrehelse. Dette er igjen koblet til produksjon og totaløkonomi.  

Fremgangsmåte

På bakgrunn av utfordringene beskrevet over ble Fårebygg etablert.  

Samarbeid

  • Norges veterinærhøgskole (NVH),
  • Småfeprogrammet for Fjellregionen
  • Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
  • Animalia
  • Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF)
Top