FeedMileage 2014-2017

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Norske husdyr er blant de mest effektive i verden, men skal de utnyttes til fulle, krever det fôrmidler vi ikke kan produsere i Norge. Mange norske bønder er opptatt av at dyrene skal produsere mest mulig kjøtt og melk per ku, og det har ført til økt import av protein, særlig soya fra Brasil. Bruk av norske råvarer vil gi mindre melk og kjøtt, men fordelen er at vi bruker mer av norske ressurser.

Bakgrunn

Norske husdyr er blant de mest effektive i verden, men skal de utnyttes til fulle, krever det fôrmidler vi ikke kan produsere i Norge. Mange norske bønder er opptatt av at dyrene skal produsere mest mulig kjøtt og melk per ku, og det har ført til økt import av protein, særlig soya fra Brasil. Bruk av norske råvarer vil gi mindre melk og kjøtt, men fordelen er at vi bruker mer av norske ressurser.  

Mål

Å utvikle dyr som er mer effektive på norske fôrråvarer.  

Fremgangsmåte

Koble bioteknologi, fôrprosessering, ernæring, helse og genetikk for å utvikle robuste dyr som vil gi oss mer kjøtt og melk på våre norske fôrressurser.  

Samarbeid

Institutt for husdyr- og akvakultur ved NMBU. I tillegg er to andre NMBU-institutter involvert (Insitutt for basalfag og akvamidisin og Institut for mattrygghet og infeksjonsbiologi).Samarbeidspartnere er NORSVIN, GENO, TINE, Felleskjøpet, Nortura, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Copenhagen University, University of Minnesota og University of Western Australia. Deler av FeedMileage vil være det norske bidraget til en nordisk koordinering av prosjekter i Norge, Danmark, Sverige og Finland som heter «Feed utilization in Nordic Cattle».
Top