FertiBug – et pelletert gjødsel og plantevernprodukt basert på fiberdelen fra fermentert husdyrgjødsel og cyanobakterier 2014-2016

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Målet med prosjektet er å fremstille et kombinert gjødsel og plantevernmiddel for kålvekster (FertiBug), basert på pellets fremstilt fra fiberfraksjonen i fermentert husdyrgjødsel og tilsatt en liten mengde tørkede cyanobakterier (blågrønnalger) av en stamme som avgir luktstoffer (repellenter) som får kålflua til å sky plantene. Produktet vil kunne anvendes både i konvensjonelt og økologisk landbruk.

Mål og fremgangsmåte

Målet med prosjektet er å fremstille et kombinert gjødsel og plantevernmiddel for kålvekster (FertiBug), basert på pellets fremstilt fra fiberfraksjonen i fermentert husdyrgjødsel og tilsatt en liten mengde tørkede cyanobakterier (blågrønnalger) av en stamme som avgir luktstoffer (repellenter) som får kålflua til å sky plantene. Produktet vil kunne anvendes både i konvensjonelt og økologisk landbruk.

Feltforsøk med produktet i Ungarn og Spania har gitt lovende resultater, og et viktig mål i prosjektet er å avklare om den beskyttende effekten av FertiBug mot angrep av kålfluer på kålvekster kan verifiseres også i feltforsøk i Norge/Norden med et kjøligere og fuktigere klima, og hvor også stor kålflue (Delia floralis) i tillegg til liten kålflue (D. radicum) utgjør en trussel mot kålvekster.

For å nå prosjektets mål skal det etableres en produksjonsteknologi hos Bioskiva på Ørland som setter bedriften i stand til å produsere kg-kvanta av tørkede cyanobakterier til bruk i feltforsøk og andre studier. I tillegg vil det bli utført laboratorieforsøk for avklare den repellerende effekten av tørkede cyano¬bakterier mot stor kålflue og norske stammer av liten kålflue. Det er også et mål å identifisere den eller de kjemiske forbindelsene som virker repellerende på kålfluer.

Top