Fettsammensetningen i økologisk og konvensjonell melk hos detaljhandlere i nordøst England

| Type artikkel: Publisert studie
I denne studien, hvor melk fra britiske dagligvarehandlere er undersøkt, identifiseres svært store variasjoner i melkens fettsammensetning. Undesøkelsen er utført over to år og gir dermed to gjentak av både sommer og vinter. Utvalget som ble undersøkt besto av 22 ulike melkemerker, 10 av dem angitt fra økologiske produksjonssystemer. Resultatene fra undersøkelsen bekrefter tidligere gårdsbaserte funn omkring fettsammensetning i økologisk og konvensjonell melk.

Bakgrunn

I denne studien, hvor melk fra britiske dagligvarehandlere er undersøkt, identifiseres svært store variasjoner i melkens fettsammensetning. Undesøkelsen er utført over to år og gir dermed to gjentak av både sommer og vinter. Utvalget som ble undersøkt besto av 22 ulike melkemerker, 10 av dem angitt fra økologiske produksjonssystemer. Resultatene fra undersøkelsen bekrefter tidligere gårdsbaserte funn omkring fettsammensetning i økologisk og konvensjonell melk.  

Funn

Studien fant at økologisk melk hadde en høyere kosentrasjon av fordelaktige fettsyrer enn melken produsert etter konvensjonelle produksjonsmetoder. Den økologiske melkens fordelaktige fettsyrer innebar en høyere totalverdi av de flerumettede fettsyrene CLA (konjugert linolsyre cis-9, trans-11) og ALA (alfalinolensyre). Som forventet hadde kjøpssesongen en sterk innvirkning på fettsammensetningen. Sommermelk hadde en lavere konsentrasjon av mettede fettsyrer og høyere konsentrasjon av flerumettede fettsyrer. Sommermelken hadde også en høyere konsentrasjon av de flerumettede fettsyrene CLA og alfalinolensyre. Mer overraskende var forskjellene som ble funnet mellom prøvene tatt i de ulike årene. Melk innkjøpt i det første året hadde en høyere konsentrasjon av flerumettede fettsyrer (alfalinolensyre og linolensyre) sammenliknet med melken kjøpt i det andre året. Melken fra det første året hadde også lavere konsentrasjoner av mettede fettsyrer som C16:0 og C14:0. Studien viser også at det er større variasjon i  sammensetningen av fettsyrer under sommersesongen, sammenliknet med vintersesongen. Dette kan skyldes kuenes tilgang på fôr og variasjoner i grovfôrkvaliteten.  

Konklusjon

Det ble identifisert sterke forbindelser mellom produksjonsmåter av melken og årstiden den ble produsert i. Det ble også funnet en sterkt korrelasjon mellom sesong og året studien ble utført i. Som i tidligere gårdsbaserte undersøkelser, ble det påvist større forskjeller i fettsammensetningen i sommermelken, sammenliknet med vintermelken. Disse store årstidsforskjellene kan skyldes endringer i været som igjen påvirkes dyrenes fôringsmuligheter, fôringskvalitet og fôringsinntak. Hvis klimaendringene utvikler seg slik som forskere forutser, må fôringspraksiser og meieriproduksjon tilpasse seg for å opprettholde melkekvaliteten. I undersøkelsen ble det også observert store variasjoner i fettsammensetningen mellom ulike merker.
Top