Finn fagfolk

Kom i kontakt med forskere og fagpersoner

Har du faglige spørsmål omkring matforskningen, vil du komme i kontakt med forskere angående et arrangement du planlegger eller skal du kanskje skrive en artikkel om mat og landbruk?

Her har vi laget en oversikt over hvor du kan komme i kontakt med norske mat- og landbruksforskere. De arbeider med alt fra dyrevelferd, plantehelse og jordfag til økonomi og distribusjon av landbruksvarer. Her er også henvisninger til kontaktinformasjon til de ulike kommunikasjonsavdelingene i institusjonene som arbeider med forskning på mat og jordbruk.

 

 

Høyskoler, universiteter og forskningsinstitusjoner

Nofima

Nofima er et næringsrettet matforskningsinstitutt med hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Alta, Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.

NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er lokalisert på Ås.

Ruralis

Institutt for rural- og regionalforskning (tidligere Norsk senter for bygdeforskning) er et nasjonalt institutt for tverrfaglige ruralstudier. Besøk Ruralis sine hjemmesider.

NORSØK 

Norsk senter for økologisk landbruk ligger på Tingvoll.

NIBIO

Norsk institutt for bioøkonomi.

 

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) er ein offentleg godkjend privat høgskule som tilbyr fleksible høgskulekurs med fokus på verdiskaping og entreprenørskap. HLB tilbyr også landets einaste bachelorutdanning i nyskaping og samfunnsutvikling. Les mer på HLB sine hjemmesider.

 

Høgskolen i Innlandet

Fakultetet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB) driver med utdanninger innen bærekraftig bruk av jordbruks-, skogbruks- og utmarksarealer, samt produkter og tjenester som videreutvikles fra biologisk materiale. Finn informasjon og ansatte ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi her.

 

Nord universitet

Nord universitet har en fagruppe for husdyr, produksjon og velferd. Målet for faggruppens forskning er økt lønnsomhet, trygg matproduksjon, sysselsetting og verdiskaping i hele landet. Les mer og finn kontaktinformasjon her.

 

SIFO – Forbruksforskningsinstituttet
SIFO forsker på forbruk og forbrukernes rolle samfunnet. Finn en forsker hos SIFO her.

 

Departementer, direktoratet og statlige organer

LMD

Landbruks- og matdepartementet har hovudansvar for mat- og landbrukspolitikken.

Landbruksdirektoratet

Direktoratet skal ivareta direktoratsoppgaver for Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Norges forskningsråd

NFR er et regjeringsopprettet råd og strategisk organ som er ansvarlig for å fremme og markedsføre norsk forskning.

 

 

 

Landbruksrådgivning

Norsk Landbruksrådgiving

NLR er paraply- og serviceorganisasjon for rådgivingsenheter over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket.

 

Interesseorganisasjoner

Biologisk-dynamisk Forening

Bondens marked

Bygdekvinnelaget

Dyrevernalliansen

FIAN

Framtiden i våre hender

Geitmyra matkultursenter for barn

Hanen

Hepla (helse personell for plantebasert kosthold)

Nabolagshager

Natur og Ungdom

Nettverk for GMO-fri mat og fôr

Norges birøkterlag

Norges Bondelag

Norges bygdeungdomslag

Norges Vel

Norsk Bonde og Småbrukarlag

Norsk Bufe

Norsk gardsost

Norsk kulturarv

Norsk permakulturforening

Norsk sau og geit

Norsk seterkultur

Sabima

Slipp oss til – ungdom inn i landbruket

Spire

Økologisk Norge

 

 

 

Top