Flerårige blomsterstriper – et verktøy til bedre skadedyrkontroll i epledyrking

| Type artikkel: Rapport
Frukthager er interessante leveområder, biotoper, da de er flerårige og har en allsidig struktur. De tiltrekker både pollinerende insekter og skade­dyrenes naturlige fiender. Bruk av blomsterstriper i fruktdyrkinga kan gi både flere individer og flere arter slik at nytteverdien øker.
Blomsterstriper kan gi flere fordeler: • Blomsterstriper mellom radene gjør fruktarealenes økosystem mer allsidig, og tiltrekker mange arter av rovinsekter, snyltere og pollinatorer. Et allsidig økosystem gir bedre biologisk skadedyrkontroll. • Blomsterstriper gir de naturlige fiendene husly og mat (pollen, nektar, andre byttedyr). Det vedlikeholder og øker populasjonen i frukthagen. • Kort avstand til blomsterstripene gjør rovinsekter og parasitoider mer effektive til biologisk bekjemping, særlig for arter som er lite mobile. • Jorda under blomsterstripene fremmer nyttedyrene som lever på jordoverflaten, f.eks. rovbiller og edderkopper.   Se rapport under "relevante dokumenter".
Top