FoodPack – Innovativ og bærekraftig emballasje for optimal matkvalitet 2013-2016

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Hovedmålet med dette prosjektet er å bidra til konkurransedyktig og bærekraftig produksjon, lagring og distribusjon av matvarer ved optimal emballering. Dette arbeidet er et viktig bidrag i kampen om å redusere matavfallet.

Bakgrunn

Matsikkerhet er en global utfordring. På den andre siden ender en god del av maten opp som avfall. Emballasjen beskytter og bevarer maten, og emballering er en nøkkel for å nå fastsatte mål om økt produksjon og reduksjon av matsvinn både globalt og nasjonalt. Selv om den største miljømessige effekten av optimal matemballasje er å redusere matavfallet, er det også viktig at emballasjematerialet i seg selv er bærekraftig. Det finnes mengder av ulike pakkemetoder og ulike typer emballasjemateriell. Begge må tilpasses den enkelte matvare, og det er krevende for matprodusentene å ha oversikt over hva som egner seg best for deres produkter.  

Mål

Hovedmålet med dette prosjektet er å bidra til konkurransedyktig og bærekraftig produksjon, lagring og distribusjon av matvarer ved optimal emballering. Dette arbeidet er et viktig bidrag i kampen om å redusere matavfallet.  

Fremgangsmåte

Nofima bygger videre på kompetansen innen emballasjematerialer og emballeringsmetoder, og går dypere inn i utvalgte problemstillinger innen materialteknologi, emballeringsmetoder, interaksjon mellom emballasje-materialer og produkt, og produktkvalitet. Nofima vil utvide produktkvalitet og holdbarhetsbegrepet til også å omfatte helsekomponenter og mer spesifikk mikrobiell sammensetning (mikrobiota), og se dette i sammenheng med ulike aspekter av emballering og lagring. Nofima undersøker egnethet av materialer fra fornybare kilder, biodegraderbare materialer og materialer med spesifikke egenskaper (lysbarriere og aktive eller intelligente løsninger). Nofimas analyseplattform for å måle respirasjon for ulike frukt og grønnsaker vil videreutvikles og brukes aktivt i arbeidet med å finne optimale lagrings- og emballeringsmetoder for frukt og grønnsaker. Hele verdikjeden fra produksjon via distribusjon og transport til forbruker- og avfallsaspektet er inkludert.
Top