FoodProFuture Innovative and Sustainable Exploitation of Plant Proteins in Future Foods

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Hovedmålet for dette prosjektet er å utvikle en kunnskapsplattform for optimal produksjon og utnyttelse av norske proteinrike vekster. Slik at de kan utgjøre råvarene i gode, helseriktige og attraktive plantebaserte matvarer med høyt proteininnhold.
 Tidspunkt: 1. mars 2017 – 28. april 2021
 Finansiering: Norges Forskningsråd, Bionær - Prosjektnummer 267858
 Samarbeid: Akademia: NMBU (prosjektleder), Nofima NTNU, NIBIO, Østfoldforskning, SIFO, Luke & VTT-Finland, University of Food Technologies-Plovdiv, Bulgaria, CSGA-Frankrike, Rådgivning: AgriAnalyse, NLR, Halogen, Skala Industripartnere: BAMA, Gartnerhallen, AM nutrition, Norsk Matraps, Borregaard, Mills, Orkla Foods, Hoff og Lantmannen Cerealia
Kontaktperson
Portrettbilde av Svein Halvor Knutsen
Svein Halvor Knutsen
Seniorforsker Tlf.: +47 482 99 594 svein.knutsen@nofima.no
Plantebaserte proteinrike produkter er helt sentrale i skiftet mot et mer bærekraftig kosthold med reduserte miljøavtrykk og bedre helse for store befolkningsgrupper. Kunnskapsplattformen vil gjøre det mulig å produsere bærekraftige plantebaserte produkter av høy kvalitet, hvilket gir muligheter for økonomisk gevinst både i landbruket og i matindustrien.

Norske planter

Prosjektet vil rette oppmerksomheten mot vekster som kan dyrkes under norske forhold, blant annet belgvekster og havre. I tillegg vil man se på utnyttelsesmulighetene for sidestrømmer fra korn, potet og raps. Gjennom å fremskaffe og kombinere nye kunnskap om dyrking, kvalitetsegenskaper hos råvarene og innovative prosesseringsmetoder, skal det lages helseriktige modellprodukter med høy sensorisk kvalitet. Forskerne skal studerer funksjonelle og sensoriske egenskaper av aktuelle proteinrike ingredienser og modellprodukter. Dermed vil prosjektet gi ny kunnskap om helse- og sikkerhetsaspekter ved aktuelle plantebaserte produkter. I tillegg skal man vurdere miljøkonsekvensene av hele matvaresystemet fra primærproduksjon til forbruker for disse produktene.

Kunnskap om hva forbrukerne vil ha

Økt forståelse av norske forbrukeres holdninger til proteinrike plantebaserte produkter og hvilke utfordringer dette gir matindustrien, er helt avgjørende for å få til et skifte mot et mer bærekraftig kosthold. Forskerne i prosjektet skal derfor skape ny innsikt om forbrukernes krav til plantebaserte produkter og markeder, og i tillegg avdekke aktuelle barrierer i matvaresystemet (landbruk, forbrukere, industri) som blokkerer dreining.

Denne figuren viser de ulike arbeidspakkene i prosjektet, og hvordan samhandlingen mellom dem skal foregå.

Top