Forgrødevirkning av havre, oljevekster, erter og åkerbønne

| Type artikkel: Faktaark
Vekstskifte, veksling mellom plantearter, er kjent for å ha positiv effekt på både avlingsmengde og kvalitet. De positive effektene kan forklares med redusert sjukdomssmitte, og forbedret næringstilgang og jordstruktur. Andre forhold som nematoder, endrede fuktighetsforhold og konkurranse med ugras kan også ha betydning.
Se hele teksten under "relevante dokumenter".
Top