Fosforvarselet – rapport om utsiktene for global matsikkerhet

| Type artikkel: Rapport
Det er uenighet om når det vil skje, men i løpet av noen generasjoner vil etterspørselen etter mineralsk fosforgjødsel kunne overgå produksjonen. Da vil verdens befolkning stå ovenfor en utfordring ulikt hva vi har sett tidligere: hvordan skal vi opprettholde matproduksjonen?

Rapport fra Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Bonde- og Småbrukarlag lanserte i august 2014 en rapport om verdens gjenværende fosforreserver og hva vi må gjøre for å møte utfordringen. Rapporten, «Fosforfallet – De skumle utsiktene for global matsikkerhet» er utarbeidet i samarbeid med Støttekomiteen for Vest-Sahara. Territoriet Vest-Sahara, som er ulovlig okkupert av Marokko, har blant de største fosforreservene i verden, men dets folk tjener ikke på den lukrative fosforeksporten. Rapporten er skrevet av Ola Stedje Hanserud, forsker ved Bioforsk/NTNU. Hanserund er forskere på fosfor­systemer.
Top