Frisk salat i Rogaland: Storknolla råtesopp – biologi og nedkjemping

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Redusere problema med storknolla råtesopp i norsk salat gjennom utvikling av effektive og miljøvennlege kontrollstrategiar.

Prosjektbeskrivelse

Målsetting: Redusere problema med storknolla råtesopp i norsk salat gjennom utvikling av effektive og miljøvennlege kontrollstrategiar. Prosjektansvarleg: Midtjord Gård.
Top