Friske epletrær som grunnlag for økt norsk fruktproduksjon 2013-2015

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Målet er å utvikle en sertifisert produksjon av norske epletre, tilsvarende den sertifiserte produksjonen av jordbær- og bringebærplanter.  I sum vil FriskeTre gir flere norske epler og bedre økonomi for alle involverte partner.

Bakgrunn

I dag dør minst 5% av trærne ut etter planting, og dette reduserer avlingspotensialet i norske eplehager. FriskeTre vil gjennom forsking, kartlegging og kommunikasjon på tvers i verdikjeden, øke kunnskapsnivået hos alle deltakende partnere. Økt kunnskap om hvilke sykdommer som er tilstede i fruktfelt og under oppavl vil gjennom effektive samarbeidsformer brukes til å gi bedre hygiene hos Sagaplant (grunnstamme- og kvistprodusent), i planteskoler (treprodusenter) og optimalisere håndteringen av sykdommerr i eplefelt.  

Mål

Målet er å utvikle en sertifisert produksjon av norske epletre, tilsvarende den sertifiserte produksjonen av jordbær- og bringebærplanter.  I sum vil FriskeTre gir flere norske epler og bedre økonomi for alle involverte partner. Det vil føre til en økt verdiskaping for norsk planteskulenæring og norsk epledyrking- og mer norskproduserte epler til forbrukerne.  

Fremgangsmåte

Tiltaka som blir satt inn, vil redusere treutgang og tilbakedød av greiner både under oppavl og i eplehager. Prosjektet har effektive kommunikasjonsformer og samarbeid i hele produksjonskjeden som et hovedvirkemiddel for å oppnå målet om friskere tre med bedre avlingspotensiale.
Top