Gårdsforedla frukt og bær 2013-2014

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle en metode for å skape et bedre kunnskapsgrunnlag for valg av produksjons- og markedsstrategi innen gårdsforedla frukt og bær med utgangspunkt i problemstillingen: hvilke effekter på økonomisk resultat, markedsposisjon og kompetanse har ulike samarbeids- og utviklingsstrategier hos gårdsmatbedrifter?

Bakgrunn

Dette utredningsprosjektet tar utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 9 (2011-2012) om landbruks- og matpolitikken der regjeringen gir uttrykk for at produksjon av mat med lokal identitet fremdeles vil være det viktigste satsingsområdet for nyskaping og næringsutvikling innen matproduksjonen.  

Mål

Det overordnede målet med prosjektet er å utvikle en metode for å skape et bedre kunnskapsgrunnlag for valg av produksjons- og markedsstrategi innen gårdsforedla frukt og bær med utgangspunkt i problemstillingen: hvilke effekter på økonomisk resultat, markedsposisjon og kompetanse har ulike samarbeids- og utviklingsstrategier hos gårdsmatbedrifter? Kunnskap om dette skal bidra til mer fremtidrettede investeringer og driftsmessige tilpassinger både enkeltvis og gjennom samarbeid om utvalgte funksjoner. Hensikten med prosjektet er å utvikle en metode for en større studie som skal analysere samarbeid sin effekt på økonomi, markedsposisjon og kompetanse innen gårdsmat.  

Fremgangsmåte

Studien består av tre deler: en litteraturstudie, utvikling og testing av et undersøkelsessopplegg og formidling av resultater og skisse til et større forskingsprosjekt.
Top