Giftstoffer og mikroorganismer i nederlandske økologiske matvarer; en komparativ studie med konvensjonelle produkter

| Type artikkel: Publisert studie
Analysen er en komparativ studie av uønskede stoffer i konvensjonelt og økologisk dyrkede kornsorter og grønsaker, og i animalske produkter. Undersøkelsen tok bl.a. for seg hvete, ulike salatsorter, gulrøtter og avføring fra gris og høne.

Bakgrunn

Analysen er en komparativ studie av uønskede stoffer i konvensjonelt og økologisk dyrkede kornsorter og grønsaker, og i animalske produkter. Undersøkelsen tok bl.a. for seg hvete, ulike salatsorter, gulrøtter og avføring fra gris og høne.  

Funn

Når det gjelder hvete, ble det ikke funnet forskjeller i innhold av Fusarium-toksiner (deoksynivalenol og zearalenon) i økologisk og konvensjonell hvete. Toksininnhold ble undersøkt under en tørr periode, og under en våt periode som fremmer produksjonen av disse giftstoffene. Nitratnivåene i hodesalat dyrket økologisk i åpen åker var mye lavere enn i hodesalaten fra konvensjonell produksjon. Det ble ikke sporet noen forskjell i nitratnivåene mellom isbergsalat og hodesalat fra drivhus. Økologisk dyrkede gulrøtter inneholdt et høyere innhold av nitrat enn konvensjonelt dyrkede gulrøtter. Verken økologiske eller konvensjonelle råvarer inneholdt rester av upolare plantevernmidler over tillat grense, selv om noen rester ble oppdaget i de konvensjonelt dyrkede gulrøttene. De økologiske råvarene inneholdt ingen forhøyede nivåer av tungmetaller. I studien ble det også undersøkt for Salmonella i avføring fra gris. Bakterien ble påvist i prøver fra 9 av de 30 gårdene (30 %) som var med i undersøkelsen. Dette er samme resultat som er vanlig ved konvensjonelle gårder. Ved gårder som var omlagt til økologisk drift for mer enn seks år siden, ble ingen Salmonella oppdaget, med unntak av en gård med unge griser som nylig var kjøpt fra en annen gård. Ingen Salmonella ble oppdaget i avføringen ved de ni undersøkte gårdene med økologiske slaktekylling. Av ti gårder med verpehøner ble Salmonella funnet på én. Disse resultatene er sammenliknbare med konvensjonelle gårder hvor salmonellaforekomsten ligger på rundt 10 %. Campylobacter ble påvist i avføringen ved alle økologiske slaktekylling-gårder, og med høyere verdier enn ved de konvensjonelle gårdene.  

Konklusjon

En av de mest oppsiktsvekkende funnene ved undersøkelsen var at det ble påvist lavere forekomst av antibiotika-resistente bakterier, men unntak av noen bakterietyper, i avføringen fra griser og høner ved økologiske gårder. Analysen konkluderer med at økologiske produkter er like godt kvalitetssikret som konvensjonelle produkter, spesielt med tanke på matsikkerhet. Undersøkelsen viser spesielt lovende egenskaper hos økologiske produkter når det gjelder antibiotikaresistens.
Top