Harmoni på bekostning av økologi? En analyse av øko-diskursens betydning for markedet

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Ved å foreta analyser av utviklingen innen produksjon av og etterspørsel etter økologisk mat i Norge og Danmark, vil vi kunne få en bedre forståelse av hvorfor både produksjon og etterspørsel er lav i Norge.

Fremgangsmåte

Ved å foreta analyser av utviklingen innen produksjon av og etterspørsel etter økologisk mat i Norge og Danmark, vil vi kunne få en bedre forståelse av hvorfor både produksjon og etterspørsel er lav i Norge. Vi fokuserer spesielt på betydningen av kommunikasjon til forbruker. I hvilken grad har diskursen mellom det konvensjonelle og det økologiske landbruksmiljøet påvirket etterspørselen etter økologiske produkter?
Top