HØNE – Helhetlig bioØkonomisk utnyttelse av verpehøne

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Hvert år blir tre millioner verpehøns destruert. De fleste ender deretter som bindemiddel i betong, og knappe fem prosent ender som råvare for storkjøkken.
Det er ikke bærekraftig nok, og HØNE-prosjektet vil utnytte hønene til mat, olje og proteiner. Forskere fra MatInf bidrar med å finne faktorer av betydning for trygg bruk av produkter fra høne, både med tanke på mat, fôr og gjødsel. Ana Carvajal, SINTEF, er leder for hele prosjektet. Prosjektleder ved NMBU, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi (MatInf) er Yngvild Wasteson.
Finansieringskilder
Prosjektet er finansiert av Regionalt Forskningsfond Midt-Norge (3,25 millioner kroner) og av deltakende institusjoner (1 million kroner).
Top