Husdyrgjødsel; oppdatering av mengder gjødsel og utskillelse av nitrogen, fosfor og kalium. Sluttrapport UMB

| Type artikkel: Rapport
Husdyrgjødsel er et verdifullt jordforbedringsmiddel, men bidrar også til klimagassutslipp og er en potensiell forurensningskilde.
Husdyrgjødsel er et verdifullt jordforbedringsmiddel, men bidrar også til klimagassutslipp og er en potensiell forurensningskilde. Gjeldende normer for spredeareal og klimagassberegninger er mer enn 20 år gamle. Forutsetningene for beregningene har endret seg mye i løpet av 20 år og det var på høy tid med oppdatering. Nå foreligger nye og mer nøyaktige beregninger i rapporten fra UMB som et verdifullt bidrag for bedre planlegging av gjødsellager og spredning.
Top