Hverdagsprodukter av spesialkorn med smaksfortrinn og helseriktig sammensetning 2014-2016

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Etterspørselen etter gode økologiske hverdagsprodukter er økende og det er i dag en mangel på slike produkter med rask tilberedningstid og med høy næringsverdi og gode sensoriske egenskaper. Med hjelp av innovasjonsprosjektet og l ansering av «Smakskorn», vil forbrukeren få et større mangfold og tilbud av helseriktige og økologiske produkter samtidig som en verdiøkning oppnås langs hele verdikjeden.

Bakgrunn

Etterspørselen etter gode økologiske hverdagsprodukter er økende og det er i dag en mangel på slike produkter med rask tilberedningstid og med høy næringsverdi og gode sensoriske egenskaper. Med hjelp av innovasjonsprosjektet og l ansering av «Smakskorn», vil forbrukeren få et større mangfold og tilbud av helseriktige og økologiske produkter samtidig som en verdiøkning oppnås langs hele verdikjeden.  

Mål

«Smakskorn» er et innovasjonsprosjekt der målet er å produsere en serie nye økologisk produsert hverdagsprodukter, «Smakskorn», av hele korn fra tradisjonelle kornarter som svedjerug, spelt, nakenhavre og nakenbygg. «Smakskorn» vil være velegnet for rask tilberedning og vil kunne brukes som alternativt tilbehør til middagsmat, i salater og desserter, samt som ingrediens i f.eks. bakevarer og müsli. Produktserien vil med sine unike egenskaper gi et løft innen produksjon og forbruk av økologiske produkter i tråd med landbrukspolitisk målsetning og økende etterspørsel etter økologiske produkter fra forbruker. «Smakskorn» vil også kunne imøtekomme kostholdanbefalinger grunnet minimal prosessering og dermed minimal forringelse av næringsverdien.  

Fremgangsmåte

Nøkkelstrategi ene i innovasjonsprosjektet vil ligge på riktig agronomi, sikring av riktig råvare med utsøkt kvalitet for utvikling og uttesting av pilotproduksjon, utvikling av riktig prosess samt identifisering av kritiske prosessbetingelser, og forbrukertesting og aksept av pilotprodukter.
Top