Innovasjon for bedre ugresskontroll i grønnsaker 2014-2016

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Prosjektet skal undersøke både godkjente handelspreparat av ugressmidler og alternative væsker. Formålet med prosjektet er å optimalisere væsker som feltroboten med dråpeskyteren skal bruke. Utviklingen av alternative væsker er for at feltroboten på sikt også skal kunne brukes i økologisk produksjon

Bakgrunn

Ugress reduserer og ødelegger avling i all jordbruksproduksjon på friland. Effektiv ugresskontroll er avgjørende for avlingsnivå og lønnsomhet for dyrkeren. I radkulturer slik som grønnsaker og mais er ugresskontroll spesielt krevende i selve planteraden. Det er få ugrasmidler tilgjengelig for norske grønnsaksdyrkere og en må regne med ytterligere reduksjon i framtiden. Dette er en nasjonal, så vel som internasjonal trend. I selve planteraden er kostnadskrevende manuell ugrasbekjempelse ofte eneste mulighet.  

Mål

Prosjektet skal undersøke både godkjente handelspreparat av ugressmidler og alternative væsker. Formålet med prosjektet er å optimalisere væsker som feltroboten med dråpeskyteren skal bruke. Utviklingen av alternative væsker er for at feltroboten på sikt også skal kunne brukes i økologisk produksjon. For å kunne gi dyrkerne bedre metoder for ugresskontroll i grønnsaker med eksisterende utstyr, skal også metoden falsk såbed optimaliseres i omsøkt prosjekt. Forbedret og sikker effekt av falsk såbed er viktig for både økologisk og konvensjonell dyrking. Den mest sentrale FoU-utfordringen er antagelig å finne alternativ væske med tilstrekkelig ugresseffekt. Resultater fra prosjektet vil være svært interessante for grønnsaksdyrkere og FoU-miljø i Norge og ellers.  

Fremgangsmåte

Adigo AS har startet uvikling av en feltrobot som skal kontrollere ugresset i selve planteraden i radkulturer. Det skal skje med en spesielt utviklet intelligent dråpeskyter som skal treffe blader av ugress, og verken jord eller nytteplante.
Top