Innovative bærprodukter med helseprofil fra norskprodusert svarthyll og tindved 2013-2016

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
I dette prosjektet vil det bli undersøkt hvilke sorter av svarthyll og tindved som egner seg til dyrking i Norge, hvilke dyrkingsfaktorer som påvirker avling og kvalitet, og hvilke sorter som egner seg til å lage produkter av.

Bakgrunn

Det er økende etterspørsel i markedet etter sunne produkter laget av norske råvarer. Svarthyll og tindved er svært aktuelle bærslag i slike produkter med sine positive helseegenskaper, særpregede aroma og delikate farger. Produksjon av råvarer og produkte r av tindved og hyllebær har en positiv utvikling internasjonalt. Så langt har nisjeproduksjon av svarthyll i Norge vært lovende, og det er gode resultater fra prøveproduksjon av tindved. Det gjenstår imidlertid flere utfordringer som må løses før produksjonen er kostnadseffektiv og konservesindustrien får tilgang til store nok mengder råvare med jevn og riktig kvalitet for å kunne produsere sunne, norske, innovative produkter av norskprodusert svarthyll og tindved.  

Mål

I dette prosjektet vil det bli undersøkt hvilke sorter av svarthyll og tindved som egner seg til dyrking i Norge, hvilke dyrkingsfaktorer som påvirker avling og kvalitet, og hvilke sorter som egner seg til å lage produkter av. Det er kjent at både svarthyll og tindved inneholder stoffer som kan ha positiv helseeffekt, og det er vist at produkter, spesielt av svarthyll, har positive effekter på bl.a. immunforsvaret.  

Fremgangsmåte

Produksjonsprosessen av svarthyll og tindvedprodukter bli optimalisert slik at mest mulig av de positive innholdsstoffene blir med over fra bær til produkt og bevart, samtidig som eventuelt negative stoffer blir brutt ned. På grunnlag av den nye kunnskapen som framkommer skal det utvikles nye innovative og attraktive produkter av svarthyll og tindved tilpasset det norske markedet, noe som vil gi grunnlag for verdivekst og styrket konkurransekraft hos både bærprodusenter og matindustrien i landet.  

Prosjektsamarbeid

Prosjektansvarlige er Lerum Fabrikker AS og prosjektet utføres i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving Sogn og Fjordane, Fresvik Kjølelager AS, Luster Grønt AS, Lærdal Grønt SA, Rune Hatleli og FoU-partnerne SLU Balsgård og Njøs næringsutvikling AS.
Top