InProVe – Innovative Processing of Vegetables and Potato

| Type artikkel: Forskningsprosjekt
Prosjektet har som mål å redusere matsvinn, bedre utnyttelsen av råvarer og reståstoff fra potet- og grønnsaksproduksjon, og samtidig bidra til mer trygg, sunn og bekvemmelig mat ved å bruke innovative og energi-effektive prosesseringsteknikker.
På verdensbasis anslås hele 400 millioner tonn avfall fra plantebasert mat hvert år. Nye teknologier i matindustrien kan bidra til at vi bruker mer av hele råvaren, og produserer mat på en mer energi-effektiv måte. Målsettingen er å utvikle bærekraftige matproduksjonssystemer med innovative teknologier som gir matindustrien nye muligheter til å lage mer bærekraftige potet- og grønnsaksprodukter. De nye prosessteknologiene vi skal teste omfatter tre typer mikrobølge-oppvarming, i tillegg til pulserende elektriske felt (PEF). Disse vil vi bruke for å vise potensialet for å spare både energi og vannforbruk i produksjonen, og forbedre smak og næringsverdi i produktene. Forbehandling med PEF vil øke verdien på lite utnyttet restråstoff og avfall. Vi vil bruke datamodeller for å forutsi hvordan ulike prosesser vil påvirke næringsinnholdet i matprodukter. Vi skal i tillegg lage et verktøy for å hjelpe matprodusentene å bruke mindre energi og vann, og gjennom det øke lønnsomheten. For å kunne spare enda mer energi, vil vi også teste ut helt nye måter å emballere produkter på.   Lenke: https://nofima.no/prosjekt/inprove/
Top