Jordbærdyrking i ulike agroøkosystemer – sammenlikning av bær- og jordkvalitet i økologiske og konvensjonelle produksjoner

| Type artikkel: Publisert studie
Salg av økologiske matvarer er et av de raskest voksende markedene innen global industri. Forbrukere handler ofte økologiske varer fordi de mener økologiske gårder produserer råvarer med et høyere innhold av helsefremmende stoffer. Denne studien undersøker hvorvidt det er betydelige forskjeller i frukt- og jordkvalitet ved å sammenligne 13 par kommersielle økologiske og konvensjonelle jordbærproduksjoner i California.
Fruit and Soil Quality of Organic and Conventional Strawberry Agroecosystems  

Bakgrunn

Salg av økologiske matvarer er et av de raskest voksende markedene innen global industri. Forbrukere handler ofte økologiske varer fordi de mener økologiske gårder produserer råvarer med et høyere innhold av helsefremmende stoffer. Denne studien undersøker hvorvidt det er betydelige forskjeller i frukt- og jordkvalitet ved å sammenligne 13 par kommersielle økologiske og konvensjonelle jordbærproduksjoner i California. Studien er gjort med utgangspunkt i faktiske, kommersielle jorbærprodusenter, ikke forsøksprodusenter. Jordbær ble valgt som analyseobjekt på grunn av deres høye økonomiske verdi, dokumenterte fordelaktige næringsinnhold, popularitet hos konsumenter og egnethet for smaksundersøkelser. California ble valgt som lokasjon siden det er et ledende området innen jordbærproduksjon. Mer enn 25 % av jordas jordbærproduksjon foregår i California og ca 5 % av disse områdene dyrkes økologisk.  

Fremgangsmåte og empiri

For å fastsette at forskjeller i frukt- og jordkvalitet eksisterer, ble det innhentet jevnlige prøver av bær og jord i 2004 og 2005. Det var i alt 13 par økologiske og konvensjonelle jordområder fra kommersielle produsenter. Hvert konvensjonell/økologisk produsentpar hadde den samme jordtypen og samme jordbærsorter plantet til samme tid. Siden jordbær går gjennom ulike vekststadier gjennom den syv måneder lange innhøstingssesongen, ble det analysert 42 bær, 11 blader og seks sensoriske egenskaper flerfoldige ganger gjennom de to årene studien foregikk. I tillegg ble det tatt jordprøver som ble analysert for 31 vanlige jordkjemiske og biologiske egenskaper. I tillegg ble jordprøvene analysert for DNA for å kartlegge mikrobielle gener som er involvert i 11 spesifikke økosystem-prosesser. Jordbærblader ble analysert for plantenæring, og bær ble analysert for plantenæring, bærkvalitet og næringsinnhold, samt organoleptiske kvaliteter.  

Funn ved undersøkelse av bær

Etter høsting hadde økologiske jordbær mindre angrep av gråskimmel og en betydelig lengre holdbarhet. Når jordbærene ble eksponert for todagersintervaller i butikkhyller, var prosentandelen for tap i ferskvekt betydelig lavere ved økologiske jordbær enn ved de konvensjonelle. Disse resultatene indikerer at økologisk dyrkede jordbær kan ha et lenger liv i butikkhyllene grunnet mindre soppangrep og dehydrering. De økologiske bærene var i motsetning til de konvensjonelle, ikke sprøytet mot gråskimmel og andre soppangrep. At de likevel hadde mindre gråskimmel etter høsting kan komme av at skjellaget og de epidermale celleveggene er styrket. Økologisk dyrkede jordbær var betydelig mindre i størrelse enn de konvensjonelle. De økologiske hadde et betydelig høyere tørrstoffinnhold (8.3%) og en betydelig dypere rødfarge. De økologisk dyrkede bærene hadde også høyere antioksidantaktivitet (8,5 %), innhold av askorbinsyre (9,7 %) og totale fenoler (10,5 %), men signifikant mindre fosfor (13.6%) og potassium (9.1%).  

Funn ved undersøkelser av på jord

Økologisk toppjord (0-10 cm) inneholdt 21,6 % mer C, 30,2 % mer N og hele 159,4 % mer mikrobiell biomasse enn den konvensjonelle jorda. Også en rekke andre analyser viser at den økologiske jorda har en mye større biologisk aktivitet og innhold av organisk karbon, noe som er viktig for jordfruktbarhet og jordstruktur. I jord behandlet etter økologiske prinsipper ble det funnet betydelig flere endemiske gener: 233 gener ble bare funnet i økologisk behandlet jord, mens 2 gener bare ble oppdaget i konvensjonelt behandlet jord.  Enkelte forskere mener at større mangfold innenfor en funksjonell gruppe kan være overflødig, særlig ved høye nivåer av mangfold. På den andre siden kan større mangfold støtte økosystemenes funksjon og/eller biogeokjemiske prosesser i en bredere kontekst av miljømessige forhold.
Top