Jordfruktbarhet i økologiske dyrkingssystem «FertilCrop»

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Husdyrløs økologisk planteproduksjon er utfordrende, men samtidig en måte å øke andelen økologiske planteprodukt. Hvordan kan vi utvikle effektive og bærekraftige dyrkingsmetoder som bedrer avlingene i økologisk planteproduksjon.

Sammendrag

Husdyrløs økologisk planteproduksjon er utfordrende, men samtidig en måte å øke andelen økologiske planteprodukt. Hvordan kan vi utvikle effektive og bærekraftige dyrkingsmetoder som bedrer avlingene i økologisk planteproduksjon.

Hovedformålet med prosjektet er å utvikle effektive og bærekraftige dyrkingsmetoder som bedrer avlingene i husdyrløse økologiske dyrkingssystemer. Prosjektet skal bruke kunnskapen fra pågående feltforsøk rundt i Europa for å undersøke hvordan ulike dyrkingstiltak som vekstskifte og jordarbeiding påvirker jordas fruktbarhet og ugrasutvikling i økologisk planteproduksjon.  Til bruk for produsenter skal det utvikles et enkelt planleggingsverktøy for strategisk planlegging av tiltak som kan fremme jordfruktbarhet i økologisk planteproduksjonen. Nitrogendynamikk, oppbygging av karbon i jord og utslipp av drivhusgasser er viktige element i bidraget fra den norske forskergruppen. Vi samler nå inn data om relevante vekstskifter for økologisk planteproduksjon i ulike regioner i Europa. Som en del av prosjektet skal det lages tema-ark om hvordan man i praksis kan evaluere jordas fruktbarhet.  Temaene er: Spadediagnose, meitemark, snegler, te-pose test for nedbryting av organisk materiale, respirasjon i jord, visuell observasjon av nitrogenbindene knoller på belgvekster, High Crop (datamodell for beregning av nitrogentilgjengelighet på gardsnivå). Den norske forskergruppa ved Randi B. Frøseth, NIBIO leder en arbeidspakke på nitrogentap, karbonlagring og utslipp av drivhusgasser.  I prosjektet skal forskerene samle og systematisere effekt av jordfruktbarhetsbyggende tiltak på karbon og nitrogendynamikk i jorda.  De skal også identifisere hovedårsak til N2O-utslipp fra økologisk planteproduksjon. Prosjektet består av deltakere fra 12 Europeiske land. I arbeidspakken som ledes fra Norge samarbeider vi med Christine Watson og Maria Stenberg SLU Sverige, Jørgen Olesen AU Danmark, Jordi Doltra CIFA Spania, Jaroslaw Stalenga IUNG og Ton Bars FSK Polen, Marjetka Suhadolc UL Slovakia.
Top