Jordfruktbarhet og klimautfordringer

| Type artikkel: Rapport
Rapporten Ukraine: Soil fertility to strengthen climate resilience - Preliminary assessment of the potential benefits of conservation er utgitt av FAO i 2014.

Rapport fra FAO om Ukrainas sortjord

Ukraine: Soil fertility to strengthen climate resilience - Preliminary assessment of the potential benefits of conservation er utgitt av FAO i 2014.

 

Europas spiskammer

Ukraina er kjent som Europas spiskammer takket være sin sortjord («Chernozem» svart på grunn av det høye innhold av organisk materiale) som tilbyr eksepsjonelle agronomiske forhold. En tredjedel av den globale bestanden av den fruktbare sortjorden, som dekker mer enn halvparten av Ukrainas dyrkbar jord, et stort utvalg av klimasoner, og gunstige temperatur- og fuktighetsregimer, tilbyr attraktive betingelser for produksjon av et stort spekter av avlinger inkludert korn og oljefrø. Ukrainas nærhet til store og voksende nærliggende markeder – i Russland og i EU – og tilgang til havner ved Svartehavet, gir direkte tilgang til verdensmarkedet, spesielt de store kornimportører i Midtøsten og Nord-Afrika.
Top