Jordhelse, karbon og regenerativt landbruk – for bønder, av ein bonde

| Type artikkel: Rapport
Etter 20 års erfaring som konvensjonell kornbonde og deretter 7 år som økologisk kornbonde ble jeg i 2015 gjort oppmerksom på ein youtubevideo av Gabe Brown. Den videoen satte meg nesten helt ut pga. at jeg skjønna hvor lite jeg egentlig forstod om jord, og hvilken effekt jordhelsa kan ha på plantevekst. Det er 4 år siden jeg kom over dette med regenerativt landbruk og i perioder har jeg brukt store deler av fritida mi på å lese mer om dette for å lære og forstå. Jeg har her prøvd å lage ei lita konsentrert samling av hovedpunkta av det jeg har lest i artikler og bøker og hørt/sett på youtube om jordhelse, hvorfor og hvordan.
Det er sikkert noen feil, masse forenklinger og unøyaktigheter i det jeg skriver her, jeg er ingen fagmann. Det kan godt være at jeg har misforstått enkelte ting også. Men uansett er det et enormt potensiale i dette temaet, og dette bør settes helst i fremste rekke i fremtidig landbruksforsking i Norge. Det meste som skrives av fagstoff er skrevet av spesialister, jeg er en generalist og prøver å formidle alle vinn-vinn mulighetene som jeg ser i dette, og det går på tvers av mange fagfelt. Hensikten min med å skrive dette, er å forsøke å inspirere deg som leser til å ville lære mer om disse temaene, slik at du selv begynner å søke mer informasjon om dette. Mitt mål er at så mange bønder som mulig skal bli interessert og teste ut ulike måter å forsøke å bedre jordhelsa på. Etterhvert blir det da erfaringer ut av det som kan deles og vi kan lære av hverandre. Det er i starten vanskelig å ta inn alt som står her. Det vet jeg av egen erfaring. Jeg oppfordrer deg til å bruke tid på å la det synke inn. Mye av det jeg referer til er erfaringer andre bønder har gjort seg og publisert forskningsmateriale av forskere som ikke er så kjente. Stoffet er i hvertfall ikke i stor grad tatt med inn i "vanlig" informasjon og råd om plantedyrking til bønder. Mye er nok kjent for biologer, men det virker som om dette ikke er sammenkoplet med planteproduksjon i landbruket ennå. Natur og landbruk blir normalt sett på som separate system, det ene uavhengig av det andre. De har liksom ikke hatt noe med hverandre å gjøre. Det jeg sitter igjen med etter å ha lest, sett og hørt alt dette, er at det har alt med hverandre å gjøre. Derfor er det klokt å se på jordene dine og gården din som en del av økosystemet rundt deg. I så måte er det lurt å se til naturen rundt deg for å hente kunnskap om hvordan det på best mulig måte kan optimaliseres økonomisk, biologisk og miljømessig. Ja, dette trenger faktisk ikke å være motstridende hensyn, hverken sett fra bondens eller samfunnets side! I siste del så skrives det litt om egne erfaringer så langt og enkelte forsøk jeg har gjort, og forsøk som ikke er ferdige. Mitt fokus er mot korndyrking, det er det som ligger meg nærmest. Jeg er far til 3, og om jeg er heldig så vil jeg en gang få barnebarn. Jeg er bekymret for hvordan verden vil se ut i framtida for disse om vi ikke snart begynner å endre måten vi behandler kloden vår på. Dette er den aller sterkeste drivkraften min for å skrive om denne nye forståelsen av jord og landbruk. På verdensbasis er landbruk dominerende når det gjelder bruk av areal. Hvilken retning landbruket tar, påvirker alle jordens økosystemer og dermed hvordan jordkloden vil se ut i fremtiden. Jeg tror ikke at de store endringene vil komme «ovenfra» og ned til oss bønder. Vi bønder spiller på verdensbasis en stor rolle ifm miljø og klima, og jeg tror ikke det vil skje store endringer før vi begynner å forstå jord og landbruk på en annen måte. Om forståelsen vår endres, vil det forplante seg i måten vi gjør ting på. Det er det jeg ønsker å formidle i dette dokumentet. Jeg har fått ny kunnskap og en annen forståelse av landbruk og jord enn den jeg hadde før. Takk til Fylkesmannen i Telemark, dette er sluttrapporten på et prosjekt som de har støttet med penger fra Klima- og Miljømidler. Denne rapporten ble litt annerledes enn tenkt, men jeg synes at såpass måtte med for å kunne forstå litt av dette, og ikke minst for å kunne få fram litt av det enorme potensialet som ligger i dette. Takk også til kona mi Marianne, som støtter meg på alle måter i dette. Hellek M. Berge, desember 2018 Lenke til rapporten: bit.ly/hberge2018 
Top