Jordkvalitet og presisjonsjordbruk 2001-2005

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en ressurseffektiv og miljøoptimal kornproduksjon gjennom dyrkingsteknikk tilpasset variasjon i jordkvalitet og avlingspotensiale.

Bakgrunn

Gjennomsnittlig areal per gårdsbruk øker jevnt og trutt. Andelen leid jord øker også raskt her i landet. Det er altså en tendens til at færre aktører dyrker større arealer, med den følge at dyrkerens kunnskap om jorda blir mindre. For å kompensere for dette er det mulig å ta i bruk ny, avansert teknologi: presisjonsjordbruk. Den teknologiske utviklinga ligger imidlertid langt foran kunnskapsnivået på dette området. Dette gapet håper vi vårt prosjekt skal være med på å fylle.  

Mål

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle en ressurseffektiv og miljøoptimal kornproduksjon gjennom dyrkingsteknikk tilpasset variasjon i jordkvalitet og avlingspotensiale.  

Fremgangsmåte

For å nå dette målet vil en bl.a. søke ny kunnskap om variasjon i jordkvalitet og avling innenfor skifter. Lokaliteter med ulik jordkvalitet vil bli undersøkt nærmere med hensyn til vekstbegrensende faktorer og utslag for nitrogengjødsling. Tolking av avlingskart vil ha en sentral rolle. Prosjektet er organisert i 3 prosjekter: 1) Jord- og avlingsvariasjon, 2) Avlingsutslag og gjødslingsstrategi, 3) Sammenfattende analyser og scenarier.  

Samarbeid

Planteforsk Kise Arne Grønlund (Jordforsk) Jordforsk Svein Bjerke Egil Samnøy Amund Spangen Tom Vetlesen.
Top