Kalium som ressurs i dyrka jord 2000-2003

| Type artikkel:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/customer/www/kore.no/public_html/wp-content/themes/Kore/templates/entry-meta.php on line 4
Målet er å kunne anbefale K-gjødslingsnivå som gir god ressursutnyttelse av jordas egne K-reserver, god fórkvalitet og et tilstrekkelig avlingsnivå.

Bakgrunn

Tidligere undersøkelser viser at K-gjødsling til gras i mange tilfeller er for sterk med luksusopptak av K og forringet fórkvalitet som konsekvens. Årsaken til overdosering av K er blant annet at en har for lite kunnskap om jordas K-bidrag til grasvekst. Det har også blitt fokusert for mye på høyest mulig avling i forhold til at fóret også skal ha en mineral-sammensetning som gir høyt fóropptak og god dyrehelse.  

Fremgangsmåte

Med basis i feltforsøkene i pågående prosjekt «Jordanalyser av plantetilgjengelig kalium for gjødslingsplanlegging» og med tillegg av noen nye felt i nyetablert eng, vil jordas K-bidrag fra ombyttbart K og ved forvitring studeres ved hjelp av K-balanse beregninger og laboratorieundersøkelser. Resultatene fra disse undersøkelsene vil også brukes til å utvikle en modell for beregning av aktuell K-AL verdi på basis av tidligere utførte jordanalyser. Grasavlingenes mineralbalanse og energi/proteinverdi vil bli undersøkt for å få mer kunnskap om sammenhengen mellom grasets K-tilførsel og fórkvalitet. Optimal fórkvalitet vurderes i forhold til avlingsnivå.  

Mål

Målet er å kunne anbefale K-gjødslingsnivå som gir god ressursutnyttelse av jordas egne K-reserver, god fórkvalitet og et tilstrekkelig avlingsnivå.
Top